Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne

  • Pracownicy katedry prowadzą zajęcia kursowe (wykłady, ćwiczenia) oraz wykłady i ćwiczenia „do wyboru” (fakultatywne) dla studentów kierunku biologia, ochrona środowiska i geografia. Zajęcia dla kierunku biologia obejmują wszystkie cztery specjalności (biologia środowiska, biologia eksperymentalna, biologia człowieka, mikrobiologia) oraz specjalizację biologia z chemią.
  • Pod opieką pracowników katedry powstają również prace magisterskie i doktorskie.

Aktualności