Pracownicy i doktoranci

Pracownicy i doktoranci

W Katedrze Bioróżnorodności i Tkasonomii Ewolucyjnej zatrudnionych jest czterech pracowników naukowo-dydaktycznych (dwóch na stanowisku profesora zwyczajnego, jeden na etacie profesora nadzwyczajnego i jeden na etacie adiunkta). Ponadto w ramach naszej Katedry siedmioro doktorantów przygotowuje swoje rozprawy.

Aktualności