Dydaktyka Przedmioty do wyboru

Filogenetyka

studia doktoranckie

  • wykład i ćwiczenia (15 + 15 godzin) – dr Rafał Ruta
  • zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej

    więcej: Filogenetyka

   

Wybrane zagadnienia z biologii pajęczaków

biologia stacjonarna, studia magisterskie

   

Podstawy systematyki zwierząt

biologia stacjonarna, studia magisterskie

   

Aktualności