Dydaktyka Przedmioty obowiązkowe

Ewolucjonizm

biologia stacjonarna, III rok studiów licencjackich

 • wykład (30 godzin) I rok studiów magisterskich – dr hab. prof. J. Świętojańska
 • ćwiczenia w formie konwersatoriów (30 godzin) – dr hab. prof. J. Świętojańska
 • zaliczenie wykładu – egzamin pisemny w formie testu

  więcej: Ewolucjonizm

   

Podstawy Ewolucjonizmu

biologia stacjonarna, III rok studiów licencjackich

 • wykład (15 godzin) III rok studiów licencjackich – dr hab. prof. J. Świętojańska
 • ćwiczenia w formie konwersatoriów (15 godzin) – dr hab. prof. J. Świętojańska, dr R. Ruta
 • zaliczenie wykładu – egzamin pisemny w formie testu

  więcej: Podstawy Ewolucjonizmu

   

Biogeografia

biologia i geografia stacjonarna, I rok studiów magisterskich; biologia i geografia zaoczna, III rok studiów licencjackich

 • wykład (30 godzin) – prof. dr hab. W. Wesołowska
 • zaliczenie wykładu – egzamin pisemny w formie testu

  więcej: Biogeografia

   

Zasady systematyki filogenetycznej

biologia stacjonarna, I rok studiów magisterskich

   

Techniki badawcze w naukach biologicznych

biologia stacjonarna, I i II rok studiów magisterskich

 • pracownia specjalizacyjna, techniki badawcze (20 godzin I rok studiów magisterskich; 15 godzin II rok studiów magisterskich) – prof. dr hab. W. Wesołowska, dr hab. J. Świętojańska, dr R. Ruta
   

Aktualności