Pracownicy i doktoranci mgr Konrad Wiśniewski

mgr Konrad Wiśniewski

Konrad_Wiśniewski

doktorant, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski

 

Kontakt:
e-mail: konrad.wisniewski@biol.uni.wroc.pl
tel.: +48 71 375 6408


Studia:

 • 2002-2007, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii;
 • 2005-2010, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii.


Specjalizacja: Ekologia, faunistyka.

 

Kariera naukowa:

 • Licencjat, 2005, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii – „Strategie polowań Salticidae”;
 • Magister, 2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii – „Zgrupowania pająków niebudujących sieci łownych w różnych środowiskach Mazurskiego Parku Krajobrazowego”;
 • Licencjat, 2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii – „Der Geliebte Adonis (1697) Reinharda Keisera i Christiana Heinricha Postela. Analiza libretta oraz jego muzycznej realizacji”.
 • Magister, 2012, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii – „Nebucadnezar (1704) Christiana Friedricha Hunolda i Reinharda Keisera a konwencje opery hamburskiej na przełomie XVII i XVIII wieku”.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Ekologia bezkręgowców;
 • Biologia pająków.

 

Bieżące, duże projekty naukowe:

 • Zgrupowania pająków na torfowiskach górskich w Sudetach:
- Zróżnicowanie zgrupowań pająków na torfowiskach Karkonoszy i Gór Izerskich;
- Wybiórczość mikrośrodowiskowa pająków na Wielkim Torfowisku Batorowskim;
- Stopień izolacji zgrupowań pająków zamieszkujących torfowiska górskie.

 

Uczestnictwo w kursach:

 • Kurs biologii tropikalnej w górach Wschodnie Usambara (Tanzania) organizowany przez TBA (The Tropical Biology Association), wrzesień 2008; temat badawczy: Examination of riverine macroinvertebrate riffle assemblages with particular reference to impact of tea plantations;
 • „Molekularna ekologia”, 24, 25 lutego 2012, Warszawa; „MBS” Serwis dla Biologii Molekularnej, Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

 

Inna aktywność naukowa:

 

 • Badania nad operą niemiecką (szczególnie: opera hamburska, 1678-1738).

 

Hobby:

 • Historia muzyki (1600-...).

Aktualności