Strona Katedry Bioroznorodnosci i Taksonomii Ewolucyjnej dostepna pod adresem http://kbte.uni.wroc.pl/