Pracownicy i doktoranci prof. dr hab. Wanda Wesołowska

prof. dr hab. Wanda Wesołowska

Helena_Wanda_Wesolowska

Profesor w Katedrze Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski

 

Kontakt:
e-mail: helena.wesolowska@uwr.edu.pl
tel.: +48 71 375 6408


Studia: 1968-73, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, biologia.

 

Specjalizacja: Zoologia, zoogeografia, arachnologia.

 

Kariera naukowa:

 • 1973 – mgr biologii, UAM, na podstawie pracy „Obserwacje ptaków wodno-błotnych zbiornika zaporowego na Wiśle pod Włocławkiem w okresie wędrówek”, opublikowana w Acta zooogica cracoviensia;
 • 1984 – dr nauk przyrodniczych w zakresie zoologii – Uniwersytet Wrocławski, na podstawie rozprawy „A revision of the genus Heliophanus C. L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae)”, opublikowana w Annales Zoologici, nagroda indywidualna IIIst. Min. Nauki i Szk. Wyższego;
 • 2000 – habilitacja, Uniwersytet Wrocławski, na podstawie rozprawy „A revision of the spider genus Menemerus in Africa (Araneae: Salticidae)”, opublikowana w Genus;
 • 2009 – tytuł profesora, Uniwersytet Wrocławski.

 

Kariera zawodowa:

 • X.1973-VI.1979 – asystent Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Rolnicza w Siedlcach;
 • X.1978-X.1982 – studia doktoranckie, Wydz. Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski;
 • 1985 do dziś, kolejno: st. asystent, adiunkt, profesor nadzw., prof. zw., Uniwersytet Wrocławski.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Taksonomia i zoogeografia pająków skaczących (Salticidae, Araneae) Palearktyki, szczególnie Bliskiego Wschodu;
 • Taksonomia, zoogeografia, faunistyka i biologia pająków skaczących Regionu Afrotropikalnego.

 

Bieżące, duże projekty naukowe:

 • Rewizja taksonomiczna rodzaju Pochyta Simon, 1901(Salticidae, Araneae);
 • Skakuny (Salticidae) Afryki zachodniej, opracowania faunistyczne;
 • Skakuny gór Nimba, lokalnego centrum endemizmu.

 

Wykłady:

 • Biogeografia;
 • Biologia pajęczaków.

 

Wypromowani doktorzy (imię i nazwisko, data promocji, tytuł dysertacji):

 • Beata Tomasiewicz, I.2008, Związki filogenetyczne pająków (Araneae) z nadrodziny Lycosoidea w oparciu o chetotaksję larwalną;
 • Konrad Wiśniewski, II.2017, Zgrupowania pająków (Araneae) na torfowiskach górskich w Sudetach.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Taksonomiczne;
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne;
 • African Arachnological Society;
 • International Society of Arachnology.

 

Hobby: muzyka poważna, literatura.

Aktualności