Pracownicy i doktoranci prof. dr hab. Andrzej Warchałowski

prof. dr hab. Andrzej Warchałowski

Andrzej_Warchalowski

Profesor emerytowany, wolontariusz Katedry Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski

 

Kontakt:
e-mail: awar1927@gmail.com
tel.: +48 71 71 347 8848


Urodzony: 17 wrzesnia 1927, Kraków, Poland.

Specjalizacja: zoologia systematyczna i zoogeografia, entomologia.

 

Kariera naukowa:

 • Inżynier chemii, 1950, Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu;
 • Magister biologii, 1952, Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu;
 • Doktor nauk biologicznych, 1961, Uniwersytet Wrocławski – Rozprawa doktorska: Długostopki Europy Środkowej (Longitarsus Latr., Coleoptera, Chrysomelidae). Rozsiedlenie, rozwój osobniczy oraz wybrane zagadnienia fizjologii i ekologii. Fragmenty ogłoszone w kilku publikacjach z obszaru tematycznego, niepublikowana jako całość.
 • Habilitacja, 1975, Uniwersytet Wrocławski – rozprawa habilitacyjna: Biogeographische Studien über die Blattkäfer der Pontischen Provinz (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo ent., Wrocław, 46: 29-94.
 • Profesor tytularny, 1985, Uniwersytet Wrocławski.

 

Kariera zawodowa:

 • Maj 1946-maj1947 – laborant, Szpital im. Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
 • Wrzesień1951-sierpień 1952 – nauczyciel przedmiotów ścisłych IV Liceum Ogólnokształcące, Wrocław.
 • Wrzesień 1952-sierpień1953 – nauczyciel przedmiotów ścisłych Technikum Przemysłu Bawełnianego, Bielawa.
 • Wrzesień 1953-sierpień 1954 – starszy asystent laboratorium Zakładów Przem. Bawełnianego, Bielawa, oraz nauczyciel przedmiotów ścisłych i biologii, Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej, Dzierżoniów.
 • Sierpień 1954-kwiecień 1955 – drugi chemik, Cukrownia Klecina, Wrocław.
 • Kwiecień 1955-sierpień 1964 – kierownik Laboratorium Okręgowego, a później Główny Technolog Dolnośląskiego Okręgu Przemysłu Cukrowniczego, Świdnica. W tym okresie szereg wyjazdów za granicę na stanowisko głównego technologa do cukrowni w Wietnamie, Iranie, Maroku i Grecji.
 • Sierpień 1964-wrzesień 1965 – Główny Specjalista, Zakłady Elektroniczne "Elwro", Wrocław.
 • Październik 1966 – adiunkt, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Październik 1975-maj 1985 – docent, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Zoogeografii, Instytut Zoologiczny Uniwersytet Wrocławski.
 • Wrzesień 1985-wrzesień 1987 – profesor, Faculté de la Biologie, Université de Sétif, Algieria.
 • Wrzesień 1987-grudzień 1997 – profesor nadzwyczajny, a następnie zwyczajny, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Zoogeografii, Instytut Zoologiczny Uniwersytet Wrocławski.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Taksonomia i zoogeografia palearktycznych i eurazjatyckich Chrysomelidae (Coleoptera).

 

Bieżące, duże projekty naukowe:

 • Klucz do oznaczania chrząszczy stonkowatych (Chrysomelidae) Azji południowo-wschodniej.

 

Wypromowani doktorzy (imię i nazwisko, data promocji, tytuł dysertacji):

 • Lech Borowiec, 1982. Zoogeographical study of Donaciinae of the world (Coleoptera, Chrysomelidae;
 • Wojciech Bogatko, 1987. Zależności pokarmowe pomiędzy wprzeczką Plagiodera versicolora (Laicharting) a roślinami z rodziny wierzbowatych (Salicacae);
 • Julia Bartkowska, 1989. Przedimaginalny rozwój środkowoeuropejskich susówek - Altica Geoffroy, 1762 (Col., Chrysomelidae);
 • Dariusz Tarnawski, 1992. Studia systematyczne nad rodzajem Selatosomus Stephens, 1830 (Coleoptera, Elateridae, Ctenicerinae);
 • Joanna Mąkol, 1998. Trombidiidae (Acari: Actinedida, Trombidioidea) Polski;
 • Adam Malkiewicz, 1999. Analiza porównawcza stadiów preimaginalnych polskich przedstawicieli rodzaju Cyclophora Hbn. (Lepidoptera: Geometridae).

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
 • Członek Associación Europea de Coleopterologia.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego.

 

Hobby:

 • Literatura francuska XVI-XVIII wieku.

Aktualności