Pracownicy i doktoranci mgr Sebastian Salata

mgr Sebastian Salata

Sebastiasn_Salata

doktorant, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:
e-mail: rubisco198@gmail.com
tel.: +48 71 375 6336


Studia: 2007-2012, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny.

Specjalizacja: zoologia, entomologia.

Kariera naukowa:

  • Studia magisterskie, Uniwersytet Wrocławski;
  • Wolontariat, Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski.

Zainteresowania naukowe:

  • Faunistyka i zoogeografia mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Polski;
  • Myrmekofauna terenów chronionych.

Bieżące, duże projekty naukowe:

  • Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) jako wskaźnik zmian w bioróżnorodności fauny Polski;
  • Mrówki Polski i Podobszaru Śródziemnomorskiego.

Inna aktywność naukowa:

  • Członek SKN Entomologów.

Hobby:

  • Turystyka górska;
  • Dydaktyka biologii;
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

Aktualności