Dla studentów do pobrania

Do pobrania

Systematyka i klasyfikacja Eukaryota - do egzaminu z części zoologicznej

Uniwersalne poradniki

Ewolucjonizm (30 godz.)

Temat 2: Teoria doboru naturalnego Darwina

Temat 3: Źródła zmienności na poziomie molekularnym

Temat 4: Źródła zmienności na poziomie populacyjnym i dryf genetyczny

Temat 5: Dobór płciowy

Temat 6: Dobór krewniaczy

Temat 7: Gatunek jako jednostka ewolucyjna

Temat 8: Teorie specjacji

Temat 9: Makroewolucja

Temat 10: Wymieranie

Temat 11: Koewolucja

Temat 12: Paralelizmy ewolucji biologicznej i kulturowej

Temat 13: Kontrowersje na temat ewolucji

Podstawy Ewolucjonizmu (15 godz.)

Aktualności