Filogenetyka

studia doktoranckie

  • wykład i ćwiczenia (15 + 15 godzin) – dr Rafał Ruta
  • zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej

Materiały do zajęć

1. Hennig i kladystyka

Glossary of Phylogenetic Systematics

2. Wybór i kodowanie cech

MorphBank

3. Kladogramy, dendrogramy, drzewa

Wprowadzenie do Mesquite

Test

4. Rekonstrukcje filogenetyczne: MP (parsymonia)

5. Rekonstrukcje filogenetyczne: metody odległościowe

6. Rekonstrukcje filogenetyczne: wnioskowanie Bayesowskie

7. Filogenetyka a biogeografia; trendy w filogenetyce

Programy:

Mesquite pobierz

TNT pobierz

MEGA 6 pobierz

MrBayes pobierz

DIVA GIS link

MaxEnt link

Aktualności