Dydaktyka Przedmioty do wyboru Podstawy systematyki zwierząt

Podstawy systematyki zwierząt

biologia stacjonarna, studia magisterskie

 • ćwiczenia (30 godzin) – dr hab. J. Świętojańska
 • podstawą zaliczenia jest praca alfa-taksonomiczna wykonana przez studenta w czasie zajęć

Zamierzone efekty kształcenia:

 1. Zapoznanie się z Kodeksem Nomenklatury Zoologicznej.
 2. Wykonywanie preparatów mikroskopowych.
 3. Zapoznanie się z różnymi technikami rysunkowymi wykorzystywanymi w pracach alfa-taksonomicznych oraz nauka rysunku taksonomicznego:
  • przy użyciu mikroskopu stereoskopowego wyposażonego w okular z siateczką,
  • mikroskopu świetlnego z nasadką rysunkową.
 4. Sporządzanie zdjęć z preparatów biologicznych z użyciem binokularu i mikroskopu świetlnego.
 5. Sporządzanie opisów taksonomicznych.
 6. Sporządzanie poprawnych diagnoz taksonomicznych.

Umiejętności:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z techniką przygotowywania prac taksonomicznych, szczególnie alfa-taksonomicznych oraz zdobywa umiejętności praktyczne z zakresu preparatyki owadów, obserwacji mikroskopowej i rysunku taksonomicznego.

Aktualności