Dydaktyka Przedmioty do wyboru Wybrane zagadnienia z biologii pajęczaków

Wybrane zagadnienia z biologii pajęczaków

biologia stacjonarna, studia magisterskie

  • wykład (20 godzin) – prof. dr hab. W. Wesołowska
  • ćwiczenia (10 godzin) – mgr Konrad Wiśniewski
  • zaliczenie wykładu – egzamin pisemny w formie testu

Wykład. Systematyka pajęczaków, charakterystyka poszczególnych rzędów ze szczególnym uwzględnieniem pająków, ich morfologia i organy zmysłów, rozmieszczenie i rola w ekosystemie, poruszanie w różnych środowiskach, komunikacja, sposoby zdobywania pokarmu, strategie obrony przed wrogami, gruczoły przędne i budowa jedwabiu pajęczaków, zastosowania pajęczyny i typy sieci pająków, ewolucja pajęczyn, pajęczaki niebezpieczne dla człowieka, rodzaje jadów i ich działanie oraz medyczne zastosowania, cykle życiowe, anatomia organów rozrodczych, zaloty, rozmnażanie, opieka rodzicielska i systemy socjalne, wzrost i linienie, trendy ewolucyjne, filogeneza, zróżnicowanie i znaczenie roztoczy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Ćwiczenia. zapoznanie z wybranymi problemami budowy i biologii pajęczaków, sposoby preparacji, nabycie umiejętności rozpoznawania przedstawicieli poszczególnych rzędów, znajomość grup najpospolitszych krajowych pajęczaków.

Aktualności