publikacje

Monografie, rozdziały w monografiach i publikacje zwarte – Monographs, chapters in monographs and books

 1. Ruta R.2009 a. Rynna Jezior Kuźnickich – historia użytkowania, badań przyrodniczych i ochrony. W: Owsianny P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody „Kuźnik” – Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja.Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 24-30. [The Kuźnik Lakes Valley – history of utilization and nature protection]
 2. Ruta R.2009 b. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu „Kuźnik”. W: Owsianny P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody „Kuźnik” – Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja.Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 150-177. [Beetles (Insecta: Coleoptera) of the Kuźnik Lakes Valley, with a special emphasis on the Kuźnik nature reserve]
 3. Ruta R.2009 c. Materiały do znajomości zgrupowań chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich. W: Owsianny P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody „Kuźnik” – bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja.Muzeum S. Staszica, Piła, 178-183. [Materials to the knowledge of beetles’ (Insecta: Coleoptera) assemblages of the Kuźnik Lakes Valley]
 4. Wojtaszyn G., Ruta R. 2009. Wybrane walory faunistyczne (Coleoptera, Chiroptera) ruin browaru przy rezerwacie przyrody „Kuźnik”. W: Owsianny P. M. (red.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody „Kuźnik” – Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja.Muzeum Stanisława Staszica, Piła. Ss. 234-240. [Selected faunistic values (Coleoptera, Chiroptera) of the ruins of brewery near the Kuźnik nature reserve]
 5. Yoshitomi H., Ruta R. 2010. Revision of the Scirtes flavoguttatus species-group (Coleoptera: Scirtidae: Scirtinae). Zootaxa (Monograph) 2467: 1-74.
 6. Ruta R., Yoshitomi H. 2010 a.SCIRTIDAE: The genus Scirtes ILLIGER (Coleoptera) W: Jäch & Balke (eds.). Water beetles of New Caledonia: 403-438.
 7. Ruta R., Yoshitomi H. 2010 b. Revision of the genus Exochomoscirtes Pic (Coleoptera: Scirtidae: Scirtinae). Zootaxa (Monograph) 2598: 1-80.
 8. Yoshitomi H., Ruta R. 2010.SCIRTIDAE: Checklist of the taxa recorded from Melanesia (Moluccas to Fiji) (Coleoptera) W: Jäch & Balke (eds.). Water beetles of New Caledonia: 401-402.
 9. Ruta R., Kiałka A., Yoshitomi H. 2014. A supplement to the revision of the Scirtes flavoguttatus species-group (Coleoptera: Scirtidae: Scirtinae). Zootaxa (Monograph) 3902: 1-62.
 10. Kisiel P., Błachuta J., Kozyra K., Ogorzałek O., Ruta R., Skarżyński D., Sztwiertnia H., Wiśniewski K., Zając T., Żuk K. 2015. Świat zwierząt, ss. 321-374. W: Żelaźniewicz A. (red.) Przyroda Dolnego Śląska. Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2015, 528 ss.
 11. Ruta R., Orzechowski R., Wasielewski H. 2016. Owady – chrząszcze Coleoptera Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, ss. 165-177. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, monografia przyrodnicza. ZPKWL, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra.

Oryginalne publikacje naukowe – Original scientific papers

(publikacje w czasopismach indeksowanych przez ISI wyróżnione na czerwono – papers in journals indexed by ISI marked with red)

 1. Ruta R.2001. Nowe stanowiska Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) i Bruchus brachialis Fahraeus, 1839 (Coleoptera: Cetoniidae, Bruchidae) w Polsce.Wiad. entomol., 20, 1-2: 91. [New localities of Gnorimus variabilis and Bruchus brachialis in Poland]
 2. Ruta R., Melke A. 2002. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły.Roczn. Nauk. PTOP „Salamandra”, 6: 57-101. [Beetles of the Kuźnik reserve near Piła]
 3. Jaskuła R., Ruta R. 2003 a. Nowe stanowiska siedmiu interesujących gatunków chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce.Wiad. entomol. 21, 4: 251-252. [New localities of seven interesting species of ground beetles in Poland]
 4. Jaskuła R., Ruta R. 2003 b. Nowe stanowiska ośmiu ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce.Wiad. entomol. 22, 1: 58-59. [New localities of eight interesting species of ground beetles in Poland]
 5. Ruta R. 2003 a. Nowe stanowiska kusaków z rodzaju Acylophorus Nordmann, 1837 (Coleoptera: Staphylinidae) w północnej Polsce. Wiad. entomol. 22, 4: 241-242. [New localities of rove-beetles from the genus Acylophorus in Northern Poland]
 6. Ruta R.2003 b. Contribution to the knowledge of Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae) of Poland. Ann. Upp. Sil. Mus.(Entomology) 12: 73-80
 7. Ruta R.2003 c. Rhopalodontus lawrencei n. sp. – the first Rhopalodontus species in the Oriental Region.Genus 14, 3: 363-369.
 8. Ruta R., Jałoszyński J., Konwerski Sz. 2003. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea Fleming, 1821 (Coleoptera) w Polsce.Wiad. entomol 22, 1: 33-46. [New distributional data on the beetles from the superfamily Scirtoidea in Poland]
 9. Ruta R., Jałoszyński J., Konwerski Sz. 2004. Nowe stanowiska gnilików (Coleoptera: Histeridae) w Polsce.Część 1. Onthophilinae – Dendrophilinae. Wiad. entomol. 23, 1: 13-20. [New records of the histerid beetles in Poland. Part 1. Onthophilinae – Dendrophilinae.]
 10. Ruta R., Jałoszyński J., Konwerski Sz. 2004b. Nowe stanowiska gnilików (Coleoptera: Histeridae) w Polsce.Część 2. Abraeinae i Saprininae. Wiad. entomol. 23, 2: 81-88. [New records of the histerid beetles in Poland. Part 2. Abraeinae and Saprininae]
 11. Ruta R., Konwerski Sz., Kadej M., Herrmann A., Lasoń A. 2004. Three dermestid beetles’ species (Coleoptera: Dermestidae) new to the Polish fauna and remarks on dermestids introduced to Poland.Pol. Pismo Ent. 73: 307-314.
 12. Gutowski J., Ruta R. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (Pojezierze Zachodniopomorskie) w oparciu o wyniki wstępnych badań nad chrząszczami (Insecta: Coleoptera).Nowy Pam. Fizjogr. 3 (1-2): 27-60. [Estimating natural values of the Tuczno commune on the basis of the beetle fauna survey]
 13. Ruta R.2004. Five new species of Oriental Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea). Genus 15, 3: 363-379.
 14. Miłkowski M., Ruta R. 2005. Gnilikowate (Coleoptera: Histeridae) okolic Radomia. Wiad. entomol. 24, 1: 11-20. [Histerid beetles of the vicinity of Radom]
 15. Ruta R.2005 a. Nowe stanowisko pokątnika złowieszczka Blaps mortisaga L. (Coleoptera: Tenebrionidae) w dolinie Noteci oraz uwagi o występowaniu i zagrożeniu tego gatunku w Polsce.Wiad. entomol. 24, 1: 33-42. [A new locality of Blaps mortisaga in the Noteć River Valley with remarks on the distribution, biology, ecology and endangerment of Blaps spp.]
 16. Ruta R.2005 b. Potwierdzenie występowania Elmis aenea (Ph. Müller) w Polsce niżowej. Wiad. entomol.24, 3: 189-190. [Elmis aenea – confirmed occurrence in lowlands of Poland]
 17. Ruta R., Konwerski Sz., Królik R., Lasoń A., Miłkowski M. 2005.Nowe stanowiska skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce. Część I. Dermestinae, Trinodinae i Attageninae. Wiad. entomol. 24, 4: 213-218. [New localities of Dermestid beetles in Poland. Part 1. Dermestinae, Trinodinae and Attageninae]
 18. Jałoszyński P., Konwerski Sz., Majewski T., Miłkowski M., Ruta R., Żuk K. 2005. Nowe stanowiska przekrasków (Coleoptera: Cleridae) w Polsce. Wiad. entomol. 24, 4: 219-225. [New localities of interesting checkered beetles in Poland]
 19. Ruta R., Konwerski Sz., Kubisz D. 2005. Uwagi o krajowych strąkowcach (Coleoptera: Bruchidae).Wiad. entomol. 24, 4: 235-241. [Remarks on Polish seed-beetles]
 20. Ruta R., Gawroński A. 2005.Nowe stanowiska trzech gatunków z rodzaju Aphthona Chevrolat, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce.Wiad. entomol. 24, 4: 248-249. [New localities of three species of the genus Aphthona in Poland]
 21. Królik R., Ruta R., Matusiak R. 2005. Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju Sulcacis (Coleoptera: Ciidae) w Polsce.Wiad. entomol. 24, 4: 227-233. [New localities of beetles from the genus Sulcacis in Poland]
 22. Ruta R., Konwerski Sz., Królik R., Lasoń A., Miłkowski M. 2006. Nowe stanowiska skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce.Część II. Megatominae. Wiad. entomol. 25, 1: 21-28. [New records of dermestid beetles in Poland.
 23. Ruta R. 2006. Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju Myrmechixenus Chevrolat (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce.Wiad. entomol. 25, 1: 60-61. [New records of the beetles from the genus Myrmechixenus Chevrolat in Poland]
 24. Ruta R., Stachowiak M., Aleksandrowicz O. 2006.The first record of Paracymus aeneus (Germar, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland with notes on halophilous and halobiontic Hydrophilidae and Hydraenidae in Polish fauna.Pol. Pismo entomol. 75: 359-368.
 25. Przewoźny M., Jałoszyński P., Konwerski Sz., Ruta R. 2006. Nowe stanowiska różnorożkowatych (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce.Wiad. entomol. 25, 2: 79-87. [New records of heterocerid beetles in Poland]
 26. Klausnitzer B., Ruta R., Yoshitomi H. 2007.Notes on Korean Scirtidae (Coleoptera, Scirtidae). Ent. Blaetter 102, 1-3: 137-143.
 27. Ruta R.2007 a. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci.Nowy Pam. Fizjogr. 5 (2006) 1-2: 49-107. [Beetles of the xerothermic Byszewice Hills in the Noteć River Valley]
 28. Ruta R.2007 b. Scirtidae of India and Sri Lanka. Part 1. The chlorizans-group of Cyphon Paykull, 1799 (Insecta: Coleoptera). Genus 17 (2): 323-350.
 29. Ruta R.2007 c. A new species of Hydrocyphon Redtenbacher, 1858 (Coleoptera: Scirtidae) from Kopet Dagh Mountains. Zootaxa 1521: 59-62.
 30. Ruta R. 2007. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.Część 1: Cisawki (Alleculinae). Wiad. entomol. 26, 2: 69-78. [New records of darkling beetles on Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Part 1. Comb-clawet beetles (Alleculinae)]
 31. Jałoszyński P., Ruta R., Wanat M. 2007.Nowe stanowiskaStenichnus (s. str.) pusillus (Müller et Kunze) w Polsce (Coleoptera: Scydmaenidae).Wiad. entomol. 26, 2: 125-126. [New records of Stenichnus pusillus in Poland]
 32. Ruta R.2007 d. Scirtidae of India and Sri Lanka. Part 2. Remarks on genera Scirtes Illiger and Ora Clark (Insecta: Coleoptera). Genus 17 (4): 751-757.
 33. Ruta R., Klausnitzer B. 2007. New data on Scirtidae (Insecta: Coleoptera) of Turkey. Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 14-15: 99-110.
 34. Kadej M., Ruta R., Malkiewicz A., Smolis A., Stelmaszczyk R., Tarnawski D., Żuk K., Kania J., Suchan T. 2008 (2007).Nowe dane o występowaniu pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 10: 135-150. [New data on the occurrence of Osmoderma eremita on Lower Silesia]
 35. Ruta R.2008 a. Redescriptions of Scirtes sericeus Waterhouse, 1880, bona species and Scirtes aequalis Waterhouse, 1880 (Coleoptera: Scirtidae).Genus 19, 2: 191-199.
 36. Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (2): 87-92. [New localities of Mycenastrum corium in the vicinity of Dziembówko in the Noteć River Valley with remarks on values of Dziembowskie Torfianki]
 37. Ruta R. 2008. Skórnikowate (Coleoptera: Dermestidae) okolic Radomia.Wiad. entomol. 27 (1): 9-15. [Dermestid beetles of Radom environs]
 38. Ruta R.2008 b. Contribution to the knowledge of Seychellois Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea). Zootaxa 1913: 49-68.
 39. Jałoszyński P., Konwerski Sz., Ruta R. 2008. Nowe stanowiska gatunków z rodzajów Apocatops Zwick, Catops Payk. i Fissocatops Zwick (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) w Polsce. Wiad. entomol. 27, 2: 69-76. [New localities of Apocatops, Catops and Fissocatops in Poland]
 40. Ruta R., Żuk K., Lasoń A. 2008. Nowe stanowiska Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce.Wiad. entomol. 27, 2: 116-117. [New localities of Carpophilus sexpustulatus in Poland]
 41. Buchholz L., Czerwiński Sz., Komosiński K., Niewęgłowski H., Ruta R. 2008. Nowe stwierdzenia Platypsyllus castoris Ritsema, 1869 (Coleoptera: Leiodidae) w Polsce. Wiad. entomol. 27, 2: 77-82. [New records of Platypsyllus castoris from Poland]
 42. Ruta R.2009 a. A redescription of Prionocyphon grandis (Pic, 1934) comb. nov. (Coleoptera: Scirtidae). Genus, 20: 67-70.
 43. Ruta R.2009 b. Revision of Scirtidae (Insecta: Coleoptera) described by Victor Ivanovitsch Motschulsky. Zootaxa 2210: 26-50.
 44. Ruta R.2009 c. Scirtidae of India and Sri Lanka. Part 3. Status of Cyphon pictus var. ceylonicus Pic, 1918 with description of a related species (Insecta: Coleoptera). Genus 20, 3: 403-409.
 45. Ruta R., Jałoszyński P., Konwerski Sz., Majewski T., Barłożek T. 2009. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. Wiad. entomol. 8, 2: 91-112. [Ladybird beetles of Poland. Part 1. New faunistic data]
 46. Ruta R.2009 d.Brachycyphon Fairmaire, 1896, a neglected genus of Afrotropical Scirtidae (Coleoptera). Ann. Zool. 59, 4: 621-628.
 47. Ruta R.2010 a. Two new species of Prionocyphon Redtenbacher from Taiwan (Coleoptera: Scirtidae), with notes on Prionocyphon, Mescirtes Motschulsky and Prionoscirtes Champion from East and Southeast Asia. Zootaxa 2402: 52-60.
 48. Konwerski Sz., Melke A., Miłkowski M., Ruta R., Sienkiewicz P. 2010. Nowe stanowiska Velleius dilattatus (Fabricius, 1787) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) oraz uwagi o jego ochronie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66, 2: 111-115.
 49. Kubisz D., Ruta R., Jałoszyński P., Konwerski Sz., Królik R. 2010.A faunistic review of beetle families Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of Poland. Pol. Journal of Entomology 79: 107-138.
 50. Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R. 2010. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.Część 2. Lagriinae i Diaperinae. Wiad. entomol. 29, 2: 75-86. [New records of darkling beetles on Wielkopolska-Kujawy Lowland. Part 2. Lagriinae and Diaperinae]
 51. Ruta R.2010 b. Revision of the genus Calvarium Pic, 1918 (Coleoptera: Scirtidae) Part 1. Redescription of the genus and catalogue of described taxa. Annales Zoologici 60, 3: 341-350.
 52. Ruta R.2010 c. A redescription of Elodes novaki Müller, 1916 (Coleoptera: Scirtidae).Kol. Rundschau 80: 151-154.
 53. Ruta R., Gawroński R., Jałoszyński P., Miłkowski M. 2010.Contribution to the knowledge of Corylophidae (Coleoptera: Cucujoidea) of Poland.Pol. Journ. Ent. 79:223-234.
 54. Borowiec M. L., Ruta R., Kubisz D. 2010.New records of Claviger longicornis Müller, 1818 and C. testaceus Preyssler, 1790 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Poland with review of their habits.Pol. Journ. Ent. 79: 261-269.
 55. Przewoźny M., Ruta R. 2011 [2010]. Nowe stanowiska chrząszczy z rodziny Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) wraz z krytyczną listą gatunków występujących w Polsce. Wiad. entomol. 29, 3: 141-155. [New localities of Hydraenidae, with a critical checklist of species occurring in Poland]
 56. Ruta R., Pacuk B., Jaloszyński P. 2011. Nowe stanowiska rzadko spotykanych Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce.Wiad. entomol. 30, 1: 47-53. [New records of rare species of Dermestidae in Poland]
 57. Ruta R., Kubisz D., Buczyński P. 2011. On the occurrence of Eubria palustris (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in Poland. Wiad. entomol. 30, 1: 37-46.
 58. Ruta R. 2011 a.A new species of Exochomoscirtes Pic from Thailand (Coleoptera: Scirtidae). Genus 22, 1: 23-28.
 59. Ruta R.2011 b. Chilarboreus gen. nov., a new genus of Chilean Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea), with descriptions of three new species. Journal of Natural History 45, 25-28: 1689-1713.
 60. Przewoźny M., Buczyński P., Greń Cz., Ruta R., Tończyk G. 2011.New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Polish Journal of Entomology 80: 365-390.
 61. Wanat M., Jałoszyński P., Miłkowski M., Ruta R., Sawoniewicz J. 2011. Nowe dane o występowaniu kobielatek (Coleoptera: Anthribidae) w Polsce. Wiad. entomol.30, 2: 69-83. [New records of occurrence of fungus weevils in Poland]
 62. Ruta R., Melke A. 2011. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Kuźnik” koło Piły. Wiad. entomol. 30, 2: 84-98. [Materials to the knowledge of beetles of the Kuźnik nature reserve near Piła]
 63. Jałoszyński P., Wanat M., Ruta R. 2011. Nowe stanowiska Batrisus formicarius (Aubé) w Polsce (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). Wiad. entomol. 30, 2: 122-123. [New records of Batrisus formicarius in Poland]
 64. Ruta R., Melke A., Przewoźny M. 2011. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Czarci Staw” koło Złotowa. Przegląd Przyrodniczy 22, 2: 12-31. [Beetles of the „Czarci Staw” Nature Reserve near Złotów]
 65. Ruta R., Jałoszyński P., Sienkiewicz P., Konwerski Sz. 2011.Erotylidae (Insecta: Coleoptera) of Poland – problematic taxa, updated keys and new records. ZooKeys 134: 1-13.
 66. Ruta R., Konwerski Sz., Jałoszyński P., Miłkowski M. 2011. Nowe stanowiska Malachiinae (Coleoptera: Melyridae) w Polsce.Wiad. entomol. 30, 3: 137-148. [New records of Malachiinae in Poland]
 67. Ruta R., Thorpe S., Yoshitomi H. 2011. Stenocyphon neozealandicus, a new species from New Zealand of a previously monotypic subfamily from Chile (Coleoptera: Scirtidae: Stenocyphoninae). Zootaxa 3113: 65-68.
 68. Ruta R. 2011. Two New Species and New Records of Exochomoscirtes Pic (Coleoptera, Scirtidae).Japanese Journal of Systematic Entomology 17, 2: 421-427.
 69. Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R. 2011. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 3: Tenebrioninae. Wiad. entomol. 30, 4: 211-222. [New records of darkling beetles on Wielkopolsko-Kujawska Lowland. Part 3. Tenebrioninae]
 70. Barłożek T., Gawroński R., Komosiński K., Konwerski Sz., Matusiak R., Miłkowski M., Ruta R. 2011.New localities of Anthicidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) in Poland.Wiad. entomol. 30, 3: 159-169. [New localities of Anthicidae in Poland]
 71. Jałoszyński P., Wanat M., Ruta R., Miłkowski M. 2012. Nowe stanowiska Salpingidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Wiad. entomol. 31, 3: 162-170. [New localities of Salpingidae in Poland]
 72. Jałoszyński P., Ruta R. 2012. Karl Letzner (1812-1889), pionier śląskiej entomologii. Wiad. entomol. 31, 3: 198-201. [Katl Letzner (1812-1889), a pioneer of Silesian entomology]
 73. Smolis A., Kadej M., Gutowski J. M., Ruta R., Matraj M. 2012. Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (Insecta: Coleoptera: Cucujidae) – rozmieszczenie, ekologia i problemy ochrony oraz nowe stanowiska w Polsce południowo-zachodniej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68, 5: 332-346.
 74. Ruta R. 2013a. Review of Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea) described by Johan Christian Fabricius (1745–1808). Zootaxa 3646: 51-67.
 75. Ruta R., Yohshitomi H., Klausnitzer B. 2013. Review of the genus Dermestocyphon (Coleoptera: Scirtidae: Scirtinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53, 1: 253-285.
 76. Ruta R. 2013b. Murawy nakredowe nad jeziorami Załom i Dypa koło Człopy – historia badań, użytkowania i ochrony. Przegląd Przyrodniczy 24, 1: 19-55.
 77. Jałoszyński P., Wanat M., Kubisz D., Ruta R., Konwerski Sz. 2013. A synopsis of the family Aderidae in Poland (Coleoptera: Tenebrionoidea). Genus 24, 2: 199-216.
 78. Jałoszyński P., Ruta R., Wanat M., Konwerski Sz. 2013. Nowe stanowiska Oedemeridae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. Wiad. entomol. 32, 2: 89-96.
 79. Libonatti M., Ruta R. 2013. Review of the Argentinean species of Pseudomicrocara Armstrong (Coleoptera: Scirtidae). Zootaxa 3718: 137-157.
 80. Lasecki R., Ruta R., Telnov D. 2013. Anthicus crinitus LaFerté-Sénectěre, 1849 (Coleoptera, Anthicidae) nowy dla fauny Polski, z krytycznym wykazem Anthicidae Polski. Wiad. entomol. 32, 3: 179-184.
 81. Jałoszyński P., Wanat M., Ruta R. 2013. Nowe stanowiska Coloninae w Polsce (Coleoptera: Leiodidae). Wiad. entomol. 32, 3: 231-232.
 82. Jałoszyński P., Wanat M., Ruta R., Konwerski Sz. 2013. Nowe stanowiska Cyrtanaspis phalerata (GERMAR) w Polsce (Coleoptera: Scraptiidae) Wiad. entomol. 32, 3: 233-234.
 83. Zwick P., Klausnitzer B., Ruta R. 2013. Contacyphon Gozis, 1886 removed from synonymy (Coleoptera: Scirtidae) to accommodate species so far combined with the invalid name, Cyphon Paykull, 1799. Entomologische Blätter und Coleoptera 109: 337-353.
 84. Ruta R. 2014 a. Revision of African Mescirtes Motschulsky, 1863 (Coleoptera: Scirtidae). African Entomology 22(1): 180–190.
 85. Ruta R. 2014 b. Nowe stanowiska Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) w rzece Gwdzie (zachodnia Polska). Przegl. Przyr. 24, 4: 69-76.
 86. Ruta R. 2014 c. A new species, new records, and notes on biology of New Caledonian Scirtes Illiger (Insecta: Coleoptera: Scirtidae). Zoologia Neocaledonica 8: 191-199.
 87. Ruta R.,Gruszka W., Rogala Sz., Żuk K. 2014. Walory przyrodnicze Borów Kujańskich. Przegląd Przyrodniczy 25, 2: 3-75.
 88. Ruta R. 2014d. Zabytkowy park w Kujanie koło Złotowa jako ostoja saproksylicznych chrząszczy. Przegląd Przyrodniczy 25, 2: 91-100.
 89. Ruta R. 2014e. Nothorhina muricata (Dalman, 1817) na Pomorzu (NW Polska). Przegląd Przyrodniczy 25, 2: 113-116.
 90. Jałoszyński P., Ruta R., Wanat M., Kołodziejczyk N. 2014. Coleoptera collections of Wilhelm Kolbe, Richard Scholz and Georg Polentz in the Museum of Natural History, University of Wrocław. Genus 25, 4: 615-629.
 91. Kadej M., Zając K., Ruta R., Gutowski J. M., Tarnawski D., Smolis A., Olbrycht T., Malkiewicz A., Myśków E., Larsson M. C., Andersson F., Hedenström E. 2015. Sex pheromones as a tool to overcome the Wallacean shortfall in conservation biology: a case of Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae), Journal of Insect Conservation, 19, 1: 25-32; doi: 10.1007/s10841-014-9735-4
 92. Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Borowiak-Sobkowiak B., Sienkiewicz P., Trzciński P. 2015. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 6. Kruszczyce (Scarabaeidae: Cetoniinae). Wiad. entomol. 34, 2: 12-29.
 93. Jałoszyński P., Wanat M., Ruta R., Komosiński K. 2015. Nowe stanowiska Cryptophagidae (Coleoptera) w Polsce: Cryptophaginae partim (bez rodzajów Micrambe i Cryptophagus). Wiad. entomol. 34, 2: 39-52.
 94. Miłkowski M., Mokrzycki T., Ruta R. 2015. Nowe stanowiska wachlarzykowatych (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 26, 2: 22-29.
 95. Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Sienkiewicz P. 2015. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 7. Scarabaeidae: Dynastinae, Rutelinae, Hopliinae. Wiad. entomol. 34, 3: 28-41.
 96. Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Sienkiewicz P., Wąsala R. 2015. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 8. Scarabaeidae: Melolonthinae i Sericinae. Wiad. entomol. 34, 4: 34-47.
 97. Wojtaszyn G.,Ruta R., Kryza K., Stanilewicz A., Rutkowski T., Lisek D. 2015. Nowo powołany rezerwat "Nietoperze w Starym Browarze" w Pile - historia i walory przyrodnicze. Przegl. Przyr. 26, 3: 60-79.
 98. Ruta R.,Libonatti M. L. 2016. Redescriptions of Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea) described by Carl Henrik Boheman (1796–1868) with notes on Scirtes adustus diversenotatus Pic, 1930. Zootaxa 4072, 2: 203-216.
 99. Królik R., Ruta R. 2016. Ropalodontus novorossicus ReitteR, 1901 – nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza oraz uwagi o rozsiedleniu w Polsce gatunków z rodzaju Ropalodontus Mellié, 1847 (Coleoptera: Ciidae). Acta entomologica silesiana 24 (online 007): 1-8.
 100. Miłkowski M., Ruta R. 2016. Leiodidae (Insecta: Coleoptera) okolic Radomia. Wiadomości Entomologiczne 35, 1: 14-30.
 101. Wanat M., Mazur M. A., Celadyn R., Jałoszyński P., Ruta R., Kaźmierczak M., Mocarski Z., Szypuła J., Sienkiewicz P. 2016. Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. Acta entomologica silesiana 24 (online 016): 1-20.
 102. Pokryszko B., Ruta R., Książkiewicz-Parulska Z. 2016. The first record of Vertigo geyeri Lindholm, 1925 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in North-Western Poland. Folia Malacologica 24, 2: 63-68.
 103. Ruta R., Orzechowski R., Aleksandrowicz O., Borowski J., Buchholz L., Komosiński K., Lubecki K., Przewoźny M. 2016. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy 27, 2: 28-62.
 104. Ruta R., Żuk K. 2016. Nowe stanowisko chlubka lipowca Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) (Coleoptera: Buprestidae) we Wrocławiu. Przegląd Przyrodniczy 27, 2: 98-102.
 105. Ruta R. 2016. Anticyphon gen. nov., a new genus of Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea) inhabiting high altitude Andean cloud forests and páramo formation. Zootaxa 4175, 4: 301-318.
 106. Ruta R., Klausnitzer B., Prokin A. 2017. South American terrestrial larva of Scirtidae (Coleoptera: Scirtoidea): the adaptation of Scirtidae larvae to saproxylic habitat is more common than expected. Austral Entomology

Publikacje internetowe – Web publications

 1. Ruta R. 2011 a. Scirtidae. Marsh beetles. Version 15 February 2011. http://tolweb.org/Scirtidae/9613/2011.02.15 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 2. Ruta R. 2011 b. Decliniidae. Declinia. Version 15 February 2011. http://tolweb.org/Declinia/9610/2011.02.15 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 3. Ruta R. 2011 c. Nipponocyphoninae. Nipponocyphon nakanei Lawrence et Yoshitomi, 2007. Nipponocyphon Lawrence et Yoshitomi, 2007. Version 15 February 2011. http://tolweb.org/Nipponocyphon_nakanei/145876/2011.02.15 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 4. Ruta R. 2011 d. Stenocyphoninae. Stenocyphon sasaji Lawrence, 2001. Stenocyphon Lawrence, 2001. Version 15 February 2011. http://tolweb.org/Stenocyphon_sasaji/145878/2011.02.15 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 5. Ruta R. 2011 e. Scirtinae. Version 15 February 2011. http://tolweb.org/Scirtinae/145880/2011.02.15 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 6. Ruta R. 2011 f. Amplectopus Sharp, 1886. Version 15 February 2011. http://tolweb.org/Amplectopus/145777/2011.02.15 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/

Inne publikacje – Other publications

 1. Ruta R. 2001.Corticus tuberculatus(Germar, 1833) – interesujący chrząszcz z rodziny Zopheridae. Notatki entomol. 2, 3: 92-93. [Corticus tuberculatus – an interesting beetle from the family Zopheridae]
 2. Ruta R.2003. Płaskowiaki i przylaszczki, czyli wiosenne spotkanie przyrodników w Pile. Bociek – Biuletyn Klubu Przyrodników 73/74: 32-33.
 3. Ruta R.2004. Historia jednego dębu, czyli o „Dębie Piastowskim” w wałeckiej Bukowinie. Bociek – Biuletyn Klubu Przyrodników 79/80: 23-24.
 4. Ruta R., Owsianny P. 2004. Rezerwat przyrody „Kuźnik”. Kronika Wielkopolski 109: 5-17. [Kuźnik nature reserve]
 5. Ruta R., Wendzonka J. 2004. Świat zwierząt. 2. Owady. [W:] Przyroda Krajny Złotowskiej. Urbański Wydawnictwo, Toruń. ss. 72-106. [Insects of Krajna]
 6. Ruta R.2005. Żyj sam i daj żyć drzewom. Bociek – Biuletyn Klubu Przyrodników 81: 14-15.
 7. Jermaczek M., Ruta R. 2005. Krymskie reminiscencje (część 1). Bakczysaraj nocą i dniem. Bociek – Biuletyn Klubu Przyrodników 83: 14-16.
 8. Ruta R., Jermaczek M. 2005. Krymskie reminiscencje (część 2), czyli od Wielkiego Kanionu po Morze Czarne. Bociek – Biuletyn Klubu Przyrodników 84: 14-16.
 9. Jermaczek M., Ruta R. 2006. Nowe rezerwaty w Puszczy Drawskiej Bociek – Biuletyn Klubu Przyrodników 87: 3-7. [New nature reserves in Puszcza Drawska forest]
 10. Ruta R.2007. Richard Frase (1894-1945) – pionier badań przyrody okolic Piły.Kronika Wielkopolski 123: 33-46. [Richard Frase (1894-1945) – a pioneer of nature research of the vicinity of Piła]
 11. Ruta R.2008a. Richard Frase (1894-1945) – Pionier und Naturschutzforscher der Umgebung von Schneidemühl. Schneidemühler Heimatbrief, März/April 2008: 12-15.
 12. Ruta R.2008 b. Richard Frase (1894-1945) – sylwetka pilskiego przyrodnika. Chrońmy Przyrodę Ojczystą FORUM (http://www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?0403): 5 pp.
 13. Ruta R.2009. Kuźnik – skarb pilskiej przyrody. Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Pilskie Koło Klubu Przyrodników, Piła. 64 ss.
 14. Usurski M.,Ruta R.2013 a. Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944. Muzeum Stanisława Staszica, Piła, 399 ss.
 15. Usurski M.,Ruta R.2013 b. Najstarszy plan Piły radcy budowlanego Johana Friedricha Schmiedickego z 1805 roku. Kronika Wielkopolski 4 (148): 21-34.
 16. Usurski M.,Ruta R., Kulczyński R. 2015. Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945. Piła, 220 ss.

Aktualności