publikacje

Monografie, rozdziały w monografiach i publikacje zwarte – Monographs, chapters in monographs and books

 1. Borowiec L. 1980. Strąkowce-Bruchidae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 93. PWN, Warszawa-Wrocław, 51 pp.[Bruchidae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 2. Borowiec L., Tarnawski D. 1982. Salpingidae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 86. PWN, Warszawa-Wrocław, 16 pp. [Salpingidae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 3. Borowiec L. 1983 a. Pawężnikowate-Peltidae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 69. PWN, Warszawa-Wrocław, 16 pp. [Peltidae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 4. Borowiec L., Tarnawski D. 1983 b. Ścierowate-Mycetophagidae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 67. PWN, Warszawa-Wrocław, 20 pp. [Mycetophagidae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 5. Borowiec L., Tarnawski D. 1983 c. Hylophilidae, Scraptiidae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyty 78-79. PWN, Warszawa-Wrocław, 16 pp. [Hylophilidae, Scraptiidae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 6. Borowiec L., Tarnawski D. 1983 d. Wachlarzykowate-Rhipiphoridae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 83. PWN, Warszawa-Wrocław, 16 pp. [Rhipiphoridae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 7. Borowiec L. 1984. Wpleszczowate-Hippoboscidae. W: Klucze do oznaczania owadów Polski, część XXVIII, zeszyt 77. PWN, Warszawa-Wrocław, 40 pp. [Hippoboscidae, in: Keys to the identification of Polish insects]
 8. Borowiec L. 1987. The genera of seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 57: 3-207.
 9. Borowiec L. 1988. Bruchidae-Strąkowce (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, tom 11. PWN, Warszawa, 226 pp. [Bruchidae, in: Fauna of Poland, vol. 11]
 10. Wspólpraca w: B. Burakowski, M. Mroczkowski, J. Stefańska., 1990. Chrząszcze-Coleoptera, Bruchidae. Katalog Fauny Polski, część XXIII, tom 15, PWN, Warszawa, 235-255 pp. [authorized faunistic data in Catalogus Faunae Poloniae, Coleoptera, vol. 15, Bruchidae: pp. 235-255]
 11. Borowiec L. 1991. Revision of the genus Spermophagus Schoenherr (Coleoptera: Bruchidae: Amblycerinae). Biologica Silesiae, Wrocław, 198 pp.
 12. Współpraca w: B. Burakowski, M. Mroczkowski, J. Stefańska., 1991 a. Chrząszcze-Coleoptera, Chrysomelidae, część 1. Katalog Fauny Polski, część XXIII, tom 16, PWN, Warszawa, 279 pp. [authorized faunistic data in Catalogus Faunae Poloniae, Coleoptera, vol. 16, Chrysomelidae 1: 279 pp.]
 13. Współpraca w: B. Burakowski, M. Mroczkowski, J. Stefańska., 1991 b. Chrząszcze-Coleoptera, Chrysomelidae, część 2. Katalog Fauny Polski, część XXIII, tom 17. PWN, Warszawa, 227 pp. [authorized faunistic data in Catalogus Faunae Poloniae, Coleoptera, vol. 17, Chrysomelidae 2: 227 pp.]
 14. Borowiec L., Merkl, O. 1993. Bruchidae (Coleoptera) of the Bükk National Park. In: The fauna of the Bükk National Park, Budapest, 1993: 153-155.
 15. Borowiec L. 1994. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part I. Introduction, morphology, key to the genera, and reviews of the tribes Epistictinini, Basiprionotini and Aspidimorphini (except the genus Aspidimorpha). Genus (suppl.), Biologica Silesiae, Wrocław, 276 pp.
 16. Borowiec L. 1995. Tribal classification of the cassidoid Hispinae (Coleoptera: Chrysomelidae). In: J. Pakaluk, S.A. Slipinski, Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera: Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. Crowson, Warszawa, 541-558.
 17. Borowiec L. 1996. Mordellidae Miastkowate (Insecta: Coleoptera). W: Fauna Polski, tom 18, Warszawa, PAN - Muzeum i Instytut Zoologii, 191 pp. [Mordellidae: in Fauna of Poland, vol. 18]
 18. Borowiec L., Kania J. 1996. Stonkowate i ryjkowcowate (Coleoptera: Chrysomelidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae). In: Masyw Śnieżnika, zmiany w środowisku przyrodniczym. Polska Agencja Ekologiczna S.A., Warszawa, 1996: 262-267. [Chrysomelidae, Curculionidae of Snieznik Massif (Eastern Sudetes)]
 19. Borowiec L. 1997. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part II. Revision of the tribe Aspidimorphini 2, the genus Aspidimorpha Hope. Genus (suppl.), Biologica Silesiae, Wrocław, 595 pp.
 20. Borowiec L. 1999. A world catalogue of the Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Biologica Silesiae, Wrocław, 476 pp.
 21. Borowiec L. 2001 a. Familia (rodzina): Leiodidae - grzybinkowate. In: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz [ed.], Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 129-130.
 22. Borowiec L., Tsinkievich V. A. 2001 b. Familia (rodzina): Mordellidae. In: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz [ed.], Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 180-181.
 23. Borowiec L., Tsinkievich V. A. 2001 c. Familia (rodzina): Scraptiidae [= Anaspididae]. In: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz [ed.], Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 188.
 24. Borowiec L. 2001 d. Familia (rodzina): Megalopodidae, Chrysomelidae - stonkowate. In: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz [ed.], Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 194-196.
 25. Borowiec L. 2002. A monograph of the Afrotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Part III. Revision of the tribe Cassidini 1, except the genera Aethiopocassis Sp., Cassida L., and Chiridopsis Sp. Genus, supplement, Biologica Silesiae, Wrocław, 292 pp. + 17 pl.
 26. Borowiec L. 2007. Szkoła Systematyki i Taksonomii Bezkręgowców . W: Wrocławskie środowisko akademickie : twórcy i ich uczniowie 1945-2005, ed. Adam Chmielewski, Ludwik Turko et al.. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2007. - S. 418-419 [School of Systematics and Taxonomy of Invertebrates – Wroclaw scientifc circle]
 27. Borowiec L., Sekerka L. 2010. Subfamily Cassidinae Gyllenhal, 1813. In: I. Löbl, A. Smetana (ed.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, 64-65, 368-390 pp.
 28. Borowiec L., Świętojańska J. 2011. The Tortoise beetles of Madagascar (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Part 1: Basiprionotini, Aspidimorphini and Cassidini (except the genus Cassida). Polish Taxonomical Monographs vol. 18, Biologica Silesiae, Wrocław, 246 pp.
 29. Borowiec L., Świętojańska J. 2013. The Tortoise beetles of Madagascar (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Part 2: Cassidini, the genus Cassida. Polish Taxonomical Monographs vol. 20, Biologica Silesiae, Wrocław, 294 pp.
 30. Borowiec L., Świętojańska J. 2014. Cassidinae Gyllenhal, 1813. W: R. A.B. Leschen, R. G. Beutel (ed.), Handbook of Zoology, Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Beetles. Vol. 3: Morphology and Systematics (Phytophaga), De Gruyter, Berlin/Boston: pp. 198-217.
 31. Borowiec L. 2014. Catalogue of ants of Europe, the Mediterranean Basin and adjacent regions (Hymenoptera: Formicidae). Genus (monograph), 25: 1-340.
 32. Klimaszewski J., Langor D.W., Hammond H.E.J., Pelletiers G., Bousquet Y., Bourdon C., Webster R.P., Borowiec L., Scudder G.G.E., Majka C.G. 2015. Synopsis of adventive species of Coleoptera (Insecta) recorded from Canada. Part 3: Cucujoidea. Pensoft, Sofia-Moscow, 171 pp.
 33. Salata S., Borowiec L. 2015. A taxonomic revision of the genus Oxyopomyrmex André, 1881 (Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa (Monograph), 4025 (1), 1-66.

Oryginalne publikacje naukowe – Original scientific papers

(publikacje w czasopismach indeksowanych przez ISI wyróżnione na czerwono – papers in journals indexed by ISI marked with red)

 1. Borowiec L. 1977. Materialy do znajomosci muchówek z rodziny wpleszczowatych (Diptera, Hippoboscidae) pasożytujących na ptakach w Polsce. Pol. Pismo ent., 47: 37-42. [Notes on hippoboscid flies (Diptera, Hippoboscidae) parasiting on birds in Poland].
 2. Borowiec L. 1978 a. Nowe dane o susówkach Polski (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Polski ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Pol. Pismo ent., 48: 423-427. [Notes on Polish, especially Silesian flea beetles (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae).
 3. Borowiec L. 1978 b. Przegląd muchówek z rodziny wpleszczowatych (Diptera, Hippoboscidae) pasożytujących na ptakach w Polsce. Pol. Pismo ent., 48: 565-572. [Review of hippoboscid flies (Diptera, Hippoboscidae) parasiting on birds in Poland].
 4. Borowiec L. 1979 a. Otiorhynchus lugdunensis Boheman, 1843 (Col. Curculionidae) nowy gatunek ryjkowca dla fauny Polski. Prz. zool., 23: 326-327. [Otiorhynchus lugdunensis Boheman, 1843 (Col. Curculionidae) new to Polish fauna]
 5. Borowiec L., Borowiec M. 1979 b. Niektóre gatunki ptaków obserwowane we wrześniu 1977 roku w Bieszczadach. Not. orn., 1979, 20: 47-50. [Some birds observed in September, 1977 in the Bieszczady Mts.]
 6. Borowiec L. 1979 c. Chrysomelidae (Coleoptera) new to the Bulgarian fauna. Pol. Pismo ent., 49: 481-483.
 7. Borowiec L. 1980 a. Eine neue paläarktische Gattung der Samenkäfer (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 50: 127-131.
 8. Borowiec L. 1980 b. A new species of Acanthoscelides Schilsky from Bulgaria (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 50: 167-170.
 9. Borowiec L. 1981. The identification of Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) and S. calystegiae (Lukjanovitsh and Ter-Minassian, 1957)(Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 51: 37-39.
 10. Borowiec L. 1982 a. Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) (Col. Bruchidae) z podwójnym aparatem kopulacyjnym. Prz. zool., 26: 243-244. [Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785)(Col. Bruchidae) with double male genitalia]
 11. Borowiec L., Tarnawski D. 1982 b  Przeloty i zimowanie ptaków na Odrze pod Brzegiem. Acta zool. cracov., 26: 3-30. [Wintering and passages of birds on Odra riv. near Brzeg]
 12. Borowiec L. 1983 a. Survey of seed-beetles of Bulgaria (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 53: 107-127.
 13. Borowiec L. 1983 b. Contribution to the knowledge of Korean and Mongolian seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 53: 281-289.
 14. Borowiec L. 1983 c. Uwagi o polskich strąkowcach (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 53: 291-300. [Notes on Polish seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae)]
 15. Borowiec L. 1983 d. Gonioctena intermedia (Helliessen, 1911)(Col., Chrysomelidae) nowy gantunek chrząszcza dla fauny Polski. Prz. zool., 26: 409-411. [Gonioctena intermedia (Helliessen, 1911)(Col., Chrysomelidae) new to Polish fauna]
 16. Borowiec L. 1983 e. Siagonium quadricorne Kirby et Spence, 1815 (Col., Staphylinidae) na Dolnym Śląsku. Prz. zool., 27: 67-68. [Siagonium quadricorne Kirby et Spence, 1815 (Col., Staphylinidae) in Lower Silesia]
 17. Borowiec L. 1983 f. Longitarsus callidus Warchalowski, 1967 (Col., Chrysomelidae) nowy gatunek długostopki dla fauny Polski. Prz. zool., 27: 197-199. [Longitarsus callidus Warchalowski, 1967 (Col., Chrysomelidae) new to Poland]
 18. Borowiec L. 1983 g. Uwagi o polskich strąkowcach (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 53: 291-300. [Notes on Polish seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae)]
 19. Borowiec L. 1983 h. Longitarsus noricus Leonardi, 1976 (Col., Chrysomelidae) w Polsce. Prz. zool., 27: 461-463. [Longitarsus noricus Leonardi, 1976 (Col., Chrysomelidae) in Poland]
 20. Borowiec L. 1984 a. A new species of Caryedon Schoenherr (Coleoptera, Bruchidae, Pachymerinae) from Hongkong. Pol. Pismo ent., 53: 519-522.
 21. Borowiec L. 1984 b. Two new genera and species of seed-beetles from the Oriental Region (Coleoptera, Bruchidae, Bruchinae). Pol. Pismo ent., 54: 115-129.
 22. Borowiec L. 1984 c. The seed-beetles from Turkey (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 54: 295-301.
 23. Borowiec L. 1984 d. A new species of Callosobruchus Pic from Ceylon (Coleopetra, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 54: 303-307.
 24. Borowiec L. 1984 e. On the synonymy in Imatidium sensu lato (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 54: 411-412.
 25. Borowiec L. 1984 f. Zoogeographical study on Donaciinae of the world (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo ent., 53: 433-518.
 26. Borowiec L. 1984 g. Contribution to the knowledge of African Criocerinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo ent., 54: 283-294.
 27. Borowiec L. 1984 h. Stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) Bieszczadów. Fragm. faun., 28: 113-147. [Chrysomelidae of the Bieszczady Mts.]
 28. Borowiec L. 1984 i. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki stonkowatych (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo ent., 53: 667-670. [New and rare Polish Chrysomelidae]
 29. Borowiec L. 1984 j. Triplax carpathica Reitter, 1890 (Col., Erotylidae), nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski. Prz. zool., 28: 73-74. [Triplax carpathica Reitter, 1890 (Col., Erotylidae) new to Polish fauna]
 30. Borowiec L., Majewski T. 1984 k. Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) (Col., Dytiscidae) w Polsce. Prz. zool., 28: 497-500. [Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) (Col., Dytiscidae) in Poland]
 31. Borowiec L. 1985 a. Asiatic Cassidinae (Coleoptera, Chrysomelidae) in Polish collections. Pol. Pismo Entomol., 55: 25-38.
 32. Borowiec L. 1985 b. Contribution to the knowledge of African Cassidinae, 1 (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Entomol., 55: 223-244.
 33. Borowiec L. 1985 c. Contribution to the knowledge of African Cassidinae, 2 (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Entomol., 55: 439-450.
 34. Borowiec L. 1985 d. Aspidomorpha gruevi n. sp. (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae) from Yemen. Pol. Pismo Entomol., 55: 451-456.
 35. Borowiec L. 1985 e. Notes on the Palaearctic Spermophagus Schoenherr (Coleoptera, Bruchidae, Amblycerinae), with description of two new species. Pol. Pismo ent., 55: 3-24.
 36. Borowiec L. 1985 f. New synonym and new distributional data of Palaearctic seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 55: 205-207.
 37. Borowiec L. 1985 g. The status of Bruchus tragacanthae Olivier (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 55: 245-249.
 38. Borowiec L. 1985 h. A new genus of Palaearctic seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae, Bruchinae). Pol. Pismo ent., 55: 457-462.
 39. Borowiec L. 1985 i. Two new species of Spermophagus Schoenherr (Coleoptera, Bruchidae, Amblycerinae) from Israel and Iran. Pol. Pismo ent., 55: 463-468.
 40. Borowiec L. 1985 j. The seminarius-group of Bruchidius Schilsky (Coleoptera, Bruchidae), with description of three new species. Pol. Pismo ent., 55: 767-779.
 41. Borowiec L. 1985 k. On the Oriental Spermophagus Schoenherr (Coleoptera, Bruchidae, Amblycerinae), with description of four new species. Pol. Pismo ent., 55: 781-790.
 42. Borowiec L. 1985 l. Two new species of Lathridius sensu lato (Coleoptera, Lathridiiae) from Baltic amber. Pol. Pismo ent., 55: 251-254.
 43. Borowiec L. 1985 ł. Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 (Col., Chrysomelidae) w Polsce. Prz. zool., 29: 185-187. [Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 (Col., Chrysomelidae) in Poland]
 44. Borowiec L. 1985 m. Nowe stanowiska polskich Chrysomelidae (Coleoptera). Pol. Pismo ent., 55: 817-818. [New records of Polish Chrysomelidae (Coleoptera)]
 45. Borowiec L., Hurej M. 1985 n. Chaetocnema heikertingeri Ljub. (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) nowy szkodnik buraka w Polsce. Pol. Pismo ent., 55: 425-427. [Chaetocnema heikertingeri Ljub. (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) a new pest of beet in Poland]
 46. Borowiec L. 1986 a. The specific status of Spermophagus variolosopunctatus Gyllenhal, 1833 (Coleoptera, Bruchidae, Amblycerinae), with description of a new species. Pol. Pismo ent., 56: 161-164.
 47. Borowiec L. 1986 b. The hottentotus group of Spermophagus Schoenherr (Coleoptera, Bruchidae, Amblycerinae), with descritpions of three new species. Pol. Pismo ent., 56: 229-241.
 48. Borowiec L. 1986 c. The seed-beetles from Yugoslavia, Albania and Greece (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 56: 577-592.
 49. Borowiec L. 1986 d. Two new species of Spermophagus Schoenherr from South Africa (Coleoptera, Bruchidae: Amblycerinae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung., 78: 201-203.
 50. Borowiec L. 1986 e. Contribution to the knowledge of African Cassidinae, 3 (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Entomol., 1985, 55: 791-809.
 51. Borowiec L. 1986 f. A new species and a new subspecies of tortoise-beetles from the Middle East (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 56: 573-576.
 52. Borowiec L. 1986 g. Oedemera laticollis Seidlitz, 1899 (Coleoptera, Oedemeridae) nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski. Prz. zool., 30: 67-69. [Oedemera laticollis Seidlitz, 1899 (Coleoptera, Oedemeridae) new to Poland]
 53. Borowiec L., Wanat M. 1986 h. New genus of weevil (Coleoptera, Curculionidae) from Baltic amber. Pol. Pismo ent., 56: 243-247.
 54. Borowiec L. 1987 a. The type material of Bruchus pusillus Germar and B. picipes Germar (Coleoptera, Bruchidae). Pol. Pismo ent., 57: 591-592.
 55. Borowiec L. 1987 b. Chrząszcze stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) rezerwatu Laki Sulistrowickie i terenów przyleglych. Ochrona Przyr., 45: 199-208. [Leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of the natur reserve Laki Sulistrowickie]
 56. Borowiec L. 1987 c. A new species of Eugenysa Chevrolat from Colombia (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 1986, 56: 883-885.
 57. Borowiec L. 1987 d. Lectotype designations for some Aspidomorphini described by Weise (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 57: 413-415.
 58. Borowiec L. 1987 e. On the genus Rhacocassis Spaeth, 1904 (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 57: 453-460.
 59. Borowiec L. 1988 a. Review of the genus Parachirida Hincks, 1952 (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 58: 301-308.
 60. Borowiec L. 1988 b. Ten new species of Cassida L. from Madagascar (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 58: 547-569.
 61. Borowiec L. 1988 c. Altica britteni Sharp, 1914 i Asiorestia brevicollis (Daniel, 1904)(Col., Chrysomelidae, Alticinae), dwa gatunki susówek nowe dla fauny Polski. Prz. zool., 32: 217-219. [Altica britteni Sharp, 1914 and Asiorestia brevicollis (Daniel, 1904)(Col., Chrysomelidae, Alticinae), new to Poland]
 62. Borowiec L. 1988 d. Bruchus Linnaeus, 1767, Ptinus Linnaeus, 1767 and Mylabris Fabricius, 1775 (Insecta, Coleoptera): proposed conservation. Bull. Zool. Nomencl., 45: 194-196.
 63. Borowiec L., Kingsolver J. 1988 e. The genus Spermophagus in the New World (Coleoptera, Bruchidae). Elytron, 2: 81-84.
 64. Borowiec L. 1988 f. The seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae) from the Middle East. Pol. Pismo ent., 57: 601-616.
 65. Borowiec L. 1989 a. A new species of Botanochara Dejean, 1837, from Argentina (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 1988, 58: 725-727.
 66. Borowiec L. 1989 b. Three new species of Charidotella Weise (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae), with checklist of the genus. Pol. Pismo Entomol., 59: 203-222.
 67. Borowiec L. 1989 c. Two new species of Cyrtonota Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Elytron, 3: 25-30.
 68. Borowiec L. 1989 d. Donacia brevitarsis Thomson, 1884, in Poland (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae). Pol. Pismo ent., 58: 827-829.
 69. Borowiec L., Wąsowska M. 1989 e. Altica cornivorax Kral, 1969 i Longitarsus minimus Kutschera, 1864 (Col., Chrysomelidae), gatunki susówek nowe dla fauny Polski. Prz. zool., 33: 263-265. [Altica cornivorax Kral, 1969 and Longitarsus minimus Kutschera, 1864 (Col., Chrysomelidae), new to Poland]
 70. Borowiec L., Iwan D. 1989 f. Nowe stanowiska reliktowych gatunków chrząszczy (Coleoptera) z Roztocza. Prz. zool., 33: 439-440. [New records of relict Coleoptera from Roztocze]
 71. Borowiec L., Zatwarnicki T. 1989 g. Lipoptena fortisetosa Maa, 1965 (Diptera, Hippoboscidae), nowy gatunek dla fauny Polski. Prz. zool., 33: 579-582. [Lipoptena fortisetosa Maa, 1965 (Diptera, Hippoboscidae), new to Poland]
 72. Borowiec L. 1990 a. New records and new synonyms of Asiatic Cassidinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Pol. Pismo Entomol., 59: 677-711.
 73. Borowiec L. 1990 b. A review of the genus Cassida L. of the Australian Region and Papuan Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Genus, 1: 1-51.
 74. Borowiec L. 1990 c. Caryedon johni, a new species from Madagascar (Coleoptera: Bruchidae: Pachymerinae). Coleopt. Bull., 44: 60-64.
 75. Borowiec L. 1990 d. New records of Polish Staphylinidae (Coleoptera). Pol. Pismo ent., 59: 817-820.
 76. Borowiec L. 1991 a. On the genus Malayocassis Spaeth, 1952 (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., (1990) 60: 3-7.
 77. Borowiec L. 1991 b. A new species of Basiprionota Chevrolat from Philippines (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae). Pol. Pismo Entomol., 60: 167-172.
 78. Borowiec L. 1991 c. On the genera Emdenia Spaeth, 1915 and Austropsecadia Hincks, 1950 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 2: 1-10.
 79. Borowiec L. 1991 d. On the genus Lorentzocassis Spaeth, 1913 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 2: 11-17.
 80. Borowiec L. 1991 e. New species, new synonyms, and new records in the genus Caryedon Schönh. (Coleoptera, Bruchidae, Pachymerinae). Ann. Zool. Warszawa, 43: 373-393.
 81. Nummelin M., Borowiec L. 1991 f. Cassidinae beetles of the Kibale Forest, western Uganda; comparison between virgin and managed forests. Afr. J. Ecol., 29: 10-17.
 82. Borowiec L., Takizawa H. 1991 g. Notes on chrysomelid beetles (Coleoptera) of India and its neighboring areas. Part 10. Japan. Journ. Ent., 59: 637-654.
 83. Borowiec L. 1991 h. Nowe stanowiska polskich Ciidae (Coleoptera). Wiad. ent., 9: 91-92. [New records of Polish Ciidae (Coleoptera)]
 84. Borowiec L., Rücker W. 1991 i. Nowe i rzadkie dla Polski Lathridiidae (Coleoptera). Wiad. Ent., 9: 67-69. [New and rare Polish Lathridiidae (Coleoptera]
 85. Borowiec L. 1991 j. Longitarsus medvedevi Shapiro, 1956 (Col., Chrysomelidae) we Wrocławiu. Prz. zool., 34: 503-506. [Longitarsus medvedevi Shapiro, 1956 (Col., Chrysomelidae) in Wrocław]
 86. Borowiec L. 1991 k. Erchomus colchicus (Kraatz, 1858)(Col., Staphylinidae, Tachyporinae), gatunek nowy dla fauny Polski. Prz. zool., 34: 283-285. [Erchomus colchicus (Kraatz, 1858)(Col., Staphylinidae, Tachyporinae), new to Poland]
 87. Borowiec L. 1991 l. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki Scydmaenidae (Coleoptera). Wiad. ent., 10: 19-21. [New and rare Polish Scydmaenidae (Coleoptera)]
 88. Borowiec L. 1991 m. Nowe stanowiska polskich Helodidae (Coleoptera). Wiad ent., 10: 61-62. [New records of Polish Helodidae (Coleoptera)]
 89. Borowiec L. 1991 n. Nowe i rzadkie dla Polski Phalacridae (Coleoptera). Wiad ent., 10: 75-79. [New and rare Polish Phalacridae]
 90. Borowiec L., Kania J. 1991 o. Nowe stanowiska polskich Hydrophilidae (Coleoptera). Wiad. ent., 10: 133-142. [New records of Polish Hydrophilidae]
 91. Borowiec L. 1991 p. Nowe stanowiska polskich Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae), I. Wiad. ent., 10: 185. [New records of Polish Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae, I]
 92. Borowiec L. 1991 r. Nowe stanowiska polskich Xantholininae (Coleoptera, Staphylinidae). Wiad. ent., 10: 186. [New records of Polish Xantholininae (Coleoptera, Staphylinidae)]
 93. Borowiec L. 1992 a. A new species of Cassida L. from Madagascar (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, (1991) 2: 283-285.
 94. Borowiec L. 1992 b. A new species of Orexita Spaeth from Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, (1991) 2: 287-289.
 95. Borowiec L. 1992 c. A review of the tribe Aspidomorphini of the Australian Region and Papuan Subregion (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 3: 121-184.
 96. Borowiec L. 1992 d. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki chrzšszczy (Coleoptera). Wiad. ent., 10: 197-205. [New and rare Polish Coleoptera]
 97. Borowiec L., Kania J. 1992 e. Orthopterus mundus Matthews, 1885 i O. nigrescens Stephens, 1829 (Coleoptera, Corylophidae) - gatunki nowe dla fauny Polski. Wiad. ent., 10: 215-218. [Orthopterus mundus Matthews, 1885 and O. nigrescens Stephens, 1829 (Coleoptera, Corylophidae), new to Poland]
 98. Borowiec L. 1992 f. Nowe stanowiska polskich Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae), II. Wiad. ent., 10: 253-254. [New records of Polish Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae), II]
 99. Borowiec L. 1992 g. The leaf-beetles in the collection of Wojciech Maczynski (1860-1911) (Coleoptera: Chrysomelidae). Ann. Upp. Sil. Mus., 3: 3-29.
 100. Borowiec L., Kania J. 1992 h. Anommatus pannonicus Kaszab, 1947 (Coleoptera, Anommatidae) gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 11: 69-72. [Anommatus pannonicus Kaszab, 1947 (Coleoptera, Anommatidae) new to Polish fauna]
 101. Borowiec L. 1993 a. Three new species of Basiprionotini from Oriental Region (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 4: 79-85.
 102. Borowiec L., Kania J, Wanat M. 1993 b. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Bialowieskiej. Wiad. ent., 11: 133-141 [Coleoptera new to Bialowieza Primeval Forest]
 103. Borowiec L. 1993 c. Nowe stanowiska polskich Tachyporinae (Coleoptera, Staphylinidae). Wiad. ent., 11: 183-184. [New records of Polish Tachyporinae]
 104. Borowiec L., Chrobok I. 1993 d. Zmienność i rozmieszczenie w Polsce Oulema melanopus (L.) i O. duftschmidi (Redt.) (Coleoptera, Chrysomelidae). Wiad. ent., 12: 19-23. [The variability and distribution in Poland of Oulema melanopus (L.) and O. duftschmidi (Redt.) (Coleoptera, Chrysomelidae)]
 105. Borowiec L. 1993 e. Acrotrichis rosskotheni Sundt (Coleoptera, Ptiliidae), nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 12: 57. [Acrotrichis rosskotheni Sundt (Coleoptera, Ptiliidae), new to the Polish fauna]
 106. Borowiec L., Kania J. 1993 f. Nowe stanowiska i uwagi do kilku gatunków z rodzaju Orthoperus Stephens, 1929 (Coleoptera, Corylophidae). Wiad. ent., 12: 57-58. [New records and notes on some species of the genus Orthoperus Stephens, 1829 (Coleoptera, Corylophidae)]
 107. Borowiec L., Anton K.-W. 1993 g. Materials to the knowledge of seed beetles of the Mediterranean Subregion (Coleoptera, Bruchidae). Ann. Upp. Sil. Mus., Entomology, 4: 99-152.
 108. Borowiec L. 1994 a. New synonyms in the Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 5: 153-159.
 109. Borowiec L. 1994 b. Dorynota rileyi n. sp. from Paraguay (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 5: 161-164.
 110. Borowiec L., Johnson C., Kania J., Wanat M. 1994 c. Nowe stanowiska polskich Cryptophagidae (Coleoptera). Wiad. ent., (1993) 12: 175-186. [New records of Polish Cryptophagidae (Coleoptera)]
 111. Borowiec L. 1994 d. Nowe stanowiska trzech rzadkich gatunków chrząszczy (Coleoptera) z Sudetów Wschodnich. Wiad. ent., (1993) 12: 227. [New records of three rare beetle species (Coleoptera) from Eastern Sudetes]
 112. Borowiec L. 1994 e. Nowe stanowiska Phalacrus brisouti Rye i Ph. dieckmanni Vogt (Coleoptera, Phalacridae). Wiad. ent., (1993) 12: 305. [New records of Phalacrus brisouti Rye and Ph. dieckmanni Vogt (Coleoptera, Phalacridae)]
 113. Borowiec L., Kania J. 1994 f. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Sudetów Wschodnich. Wiad. ent., 13: 197. [Beetles (Coleoptera) new to the Rast Sudetes]
 114. Borowiec L. 1994 g. Spermophagus prevetti n. sp. from Nigeria (Coleoptera: Bruchidae). Genus, 5: 165-167.
 115. Borowiec L. 1995 a. Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of Namibia. Mitt. Zool. Mus. Berl., 71: 435-438.
 116. Borowiec L. 1995 b. A new species of Ischnocodia Spaeth, 1942 from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 91-94.
 117. Borowiec L. 1995 c. Cassida timorensis n. sp. from Timor Is. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 95-98.
 118. Dąbrowska A., Borowiec L. 1995 d. Two new species of Omocerus (Paratauroma) from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 415-422.
 119. Borowiec L. 1995 e. Carlobruchia (s. str.) boliviana n. sp. from Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 423-427.
 120. Borowiec L. 1995 f. Two new species of Physonota Boh. from Mexico, and notes on Ph. cerea Boh. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 429-439.
 121. Borowiec L. 1995 g. Charidotella (Metrionaspis) santaremi n. sp., from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 441-446.
 122. Świętojańska J., Borowiec L. 1995 h. Two new species of Microctenochira Spaeth from Brazil and Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 6: 447-454.
 123. Borowiec L., Kania J. 1995 i. Uwagi o niektórych krajowych gatunkach chrząszczy (Coleoptera). Wiad. Ent., (1994) 13: 217-225. [notes on some Polish beetle species]
 124. Borowiec L. 1995 j. Longitarsus salviae Gruev, 1975 (Coleoptera, Chrysomelidae), nowy dla fauny Polski. Wiad. Ent., (1995) 13: 227-230. [Longitarsus salviae Gruev, 1975 (Coleoptera, Chrysomelidae) new to the Polish fauna]
 125. Borowiec L. 1995 k. Nowe stanowiska Cerapheles terminatus (Ménétries) (Coleoptera, Malchiidae). Wiad. Ent., (1995) 13: 257. [New records of Ceraphales terminatus (Ménétries) (Coleoptera, Malachiidae)]
 126. Borowiec L. 1995 l. Strąkowce (Coleoptera, Bruchidae) nowe i rzadkie dla fauny Polski. Wiad. Ent., (1995) 13: 257-258. [The seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae) new or rare to the Polish fauna]
 127. Borowiec L. 1995 ł. Cyphon kongsbergensis Munster, 1924 nowy dla fauny Polski i nowe stanowiska kilku innych gatunków z rodziny Cyphonidae (Coleoptera). Wiad. Ent., 14: 39-42. [Cyphon kongsbergensis Munster, 1924, new to the Polish fauna and new records of some other species of Cyphonidae (Coleoptera)]
 128. Borowiec L. 1995 m. Strąkowce (Coleoptera, Bruchidae) nowe i rzadkie dla fauny Polski. Wiad. Ent., (1995) 13: 257-258. [The seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae) new or rare to the Polish fauna]
 129. Borowiec L. 1995 n. Spermophagus atrispinus n. sp. from India (Coleoptera: Bruchidae: Amblycerinae). Genus, 6: 99-102.
 130. Borowiec L. 1996 a. New records of Asiatic Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Ann. Upp. Sil. Mus., Entomology, 6-7: 5-47.
 131. Borowiec L. 1996 b. Faunistic records of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Pol. Pismo Ent., 65: 119-251.
 132. Dąbrowska, A., Borowiec L. 1996 c. Notosacantha komiyai n. sp. from Thailand, with notes on another two species (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 7: 451-458.
 133. Borowiec L., Dąbrowska A. 1996 d. Two new species of Discomorpha Chevrolat, 1837 from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 7: 459-466.
 134. Borowiec L., Świętojańska J. 1996 e. Cassida mysorensis n. sp. from India (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 7: 467-470.
 135. Świętojańska J., Borowiec L. 1996 f. A new species of Bradycassis Spaeth from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 7: 471-474.
 136. Borowiec L., Kania J. 1996 g. Chrząszcze (Coleoptera) nowe i rzadkie w faunie Bieszczadów. Wiad. ent., 14: 153-158 [Beetles(Coleoptera) new and rare for the Bieszczady Mts.]
 137. Borowiec L. 1996 h. Proteinus longicornis Dodero, 1923 (Coleoptera, Staphylinidae), nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 14: 183 [Proteinus longicornis Dodero, 1923 (Coleoptera, Staphylinidae), new to the Polish fauna]
 138. Borowiec L., Kania J. 1996 i. Dryops striatellus (Fairmaire et Brisout, 1859), nowy dla fauny Polski (Coleoptera, Dryopidae). Wiad ent., 14: 186 [Dryops striatellus (Fairmaire et Brisout, 1859), new to the Polish fauna]
 139. Borowiec L., Kania J. 1996 j. Cryptocephalus strigosus Germar, 1824 (Coleoptera, Chrysomelidae), nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 14: 186 [Cryptocephalus strigosus Germar, 1824 (Coleoptera, Chrysomelidae), new to the Polish fauna]
 140. Borowiec L. 1996 k. Kilka rzadszych gatunków chrząszczy (Coleoptera) z Sudetów Zachodnich. Wiad. ent., 14: 188 [Beetles (Coleoptera) new and rare for the Polish Western Sudetes]
 141. Borowiec L. 1996 l. Leptusa (Megacolypisalia) laevicauda Scheerpeltz, 1958 (Coleoptera, Staphylinidae), drugie pewne stanowisko z Polski. Wiad. ent., 14: 252 [Leptusa (Megacolypisalia) laevicauda Scheerpeltz, 1958 (Coleoptera, Staphylinidae), second record in Poland]
 142. Borowiec L. 1996 ł. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Wyżyny Lubelskiej. Wiad. ent., 15: 57. [Beetles (Coleoptera) new to the Wyzyna Lubelska highland]
 143. Borowiec L. 1996 m. Altica longicollis (Allard, 1860) (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) w Polsce. Wiad. ent., 15: 58. [Altica longicollis (Allard, 1860) (Coleoptera, Chrysomelidae) in Poland]
 144. Heron H., Borowiec L. 1997 a. Host plants and feeding patterns of some South African tortoise beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: cassidoid Hispinae). Genus, 8: 625-658.
 145. Borowiec L. 1997 b. New synonyms and notes on some Cassidinae species, with description of Laccoptera rotundicollis n. sp. from West Africa (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 8: 659-672.
 146. Borowiec L., Dąbrowska. A. 1997 c. Two new species of Eugenysa Chevrolat, 1837 from Ecuador and Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 8: 673-678.
 147. Borowiec L., Świętojańska J. 1997 d. A new species of Orexita Spaeth from Brazil and Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 8: 679-683.
 148. Borowiec L., Świętojańska J. 1997 e. Two new species of Cassida L. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) from the Oriental Region. Annales Zoologici, Warszawa, 47: 275-278.
 149. Borowiec L., Świętojańska J. 1997 f. Cassida leucanthemi Bordy i C. bergeali Bordy (Coleoptera, Chrysomelidae), gatunki nowe dla fauny Polski. Wiad. ent., 15: 237-240 [Cassida leucanthemi Bordy and C. bergeali Bordy (Coleoptera, Chrysomelidae), new to the Polish fauna]
 150. Borowiec L., Chikatunov V., Halperin J. 1997 g. Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of Israel. Israel Journ. Ent., 31: 147-152.
 151. Borowiec L., Dąbrowska A. 1997 h. Corticaria interstitialis Mannerheim, 1844 (Coleoptera, Latridiidae), gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 15:225-226. [Corticaria interstitialis Mannerheim, 1844 (Coleoptera, Latridiidae), new to the Polish fauna]
 152. Borowiec L. 1997 i. Cidnopus ruzenae (Laibner, 1977) (Coleoptera, Elateridae), gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 16: 53. [Cidnopus ruzenae (Laibner, 1977) (Coleoptera, Elateridae), new to the Polish fauna]
 153. Borowiec L. 1998 a. Megapyga minima, n. sp. from Borneo (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Serangga, 3: 103-106.
 154. Borowiec L., Stojczew A. 1998 b. Two new species of Calliaspis Boheman, 1850 from Ecuador (Coleoptera: Chrysomelidae: Hispinae). Ann. Zool. Warszawa, 48: 325-328.
 155. Borowiec L. 1998 c. Four new species of Aslamidium Borowiec, with description of Neoaslamidium new subgenus (Coleoptera: Chrysomelidae: Hispinae). Genus, 9: 367-374.
 156. Borowiec L. 1998 d. Review of the Cassidinae of Ecuador, with a description of thirteen new species (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 9: 155-246.
 157. Borowiec L. 1998 e. Echoma anaglypta (Boheman, 1862) and E. anaglyptoides n. sp. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 9: 375-385.
 158. Borowiec L. 1998 f. Agroiconota judaica (Fabricius) and A. inedita (Boheman) - distinct species (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 9: 387-393.
 159. Kilian A., Borowiec L. 1998 g. Revision of Polish species of the genus Agathidium Panzer, 1797 (Coleoptera: Leiodidae). Pol. Pismo Ent., 67: 65-102.
 160. Borowiec L. 1998 h. Cis vestitus Mellié, 1849 (Coleoptera: Ciidae), nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 17: 197. [Cis vestitus Mellié, 1849 (Coleoptera: Ciidae), new to the Polish fauna]
 161. Borowiec L. 1999 a. Cassida kinabaluensis n. sp. from Sabah, Malaysia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Serangga, 4: 1-5.
 162. Borowiec L. 1999 b. A new species of Notosacantha Chevrolat from Sulawesi, Indonesia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Serangga, 4: 7-10.
 163. Borowiec L., Świętojańska J. 1999 c. A new species of Notosacantha Chevrolat from Sabah, Malaysia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Serangga, 4: 185-188.
 164. Borowiec L. 1999 d. Cyclosoma (Monrosiacassis) bicostata n. sp. and notes on C. (M.) puberula (Boh.) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 81-87.
 165. Borowiec L., Sassi D. 1999 e. Four new species of Cyrtonota Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 89-101.
 166. Borowiec L., Ghate H. V. 1999 f. Chiridopsis nigropunctata n. sp. and notes on Ch. selecta (Weise) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 103-108.
 167. Świętojańska J., Borowiec L. 1999 g. Three new species of Microctenochira Spaeth from Brazil and Panama (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 109-116.
 168. Świętojańska J., Borowiec L. 1999 h. Two new species of Notosacantha Chevrolat from the Oriental Region (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 421-426.
 169. Borowiec L. 1999 i. New species of the genera Stolas Billb. and Nebraspis Spaeth (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 427-438.
 170. Borowiec L. 1999 j. New species of Cassida L. from Madagascar (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 10: 439-477.
 171. Borowiec L., Cooter J. 1999 k. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki z rodzaju Leiodes Latreille, 1896 (Coleoptera: Leiodidae). Wiad. ent., 18: 55-56. [New for Poland and rare species of the genus Leiodes Latreille, 1896 (Coleoptera: Leiodidae)]
 172. Borowiec L., Kubisz D. 1999 l. A faunistic review of Polish Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea). Pol. Pismo Ent., 68: 283-317.
 173. Świętojańska J., Borowiec L. 2000 a. Craspedonta laotica n. sp, from Laos (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 45-48.
 174. Borowiec L. 2000 b. Cyrtonota montana, a new species from Ecuador (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 49-52.
 175. Borowiec L., Świętojańska J. 2000 c. Chiridopsis ghatei, a new species from India (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 53-57.
 176. Borowiec L. 2000 d. Three new species of Nuzonia Spaeth, 1912 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 59-67.
 177. Borowiec L. 2000 e. Notes on the genus Stilpnaspis Weise, with a description of Pseudostilpnaspis, new genus and eleven new species of the tribe Imatidiini (Coleoptera: Chrysomelidae: cassidoid Hispinae). Genus, 11: 147-195.
 178. Borowiec L. 2000 f. Three new species of Omocerus Chevrolat, 1835 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 219-228.
 179. Borowiec L. 2000 g. Two new species of Miocalaspis Weise, 1899 from Ecuador and Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 229-233.
 180. Borowiec L. 2000 h. Chelymorpha aculeata, a new species from Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 597-599.
 181. Borowiec L. 2000 i. Hypocassida convexipennis, a new species from Iran (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 601-605.
 182. Borowiec L. 2000 j. Nowe stanowiska kilku chrząszczy z rodzin Bruchidae i Chrysomelidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) w Polsce. Wiad. ent., 18 (1999): 251-252. [New record of some rare Bruchidae and Chrysomelidae from Poland]
 183. Świętojańska J., Borowiec L. 2000 k. Two new species of Charidotis Boheman from Ecuador and Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 11: 607-612.
 184. Borowiec L., Świętojańska J. 2001 a. Revision of the Cassida litigiosa group from southern Africa (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Ann. Zool. Warszawa, 51: 153-184.
 185. Borowiec L., Świętojańska J. 2001 b. The Palaearctic species of the genus Rhytidocassis Spaeth, 1941 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Ann. Zool. Warszawa, 51: 325-329.
 186. Borowiec L., Świętojańska J. 2001 c. Revision of the genus Thlaspidula Spaeth, 1901 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Ann. Zool. Warszawa, 51: 331-343.
 187. Borowiec L. 2001 d. Discomorpha (Vulpia) seckyi, a new species from Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 12: 59-61.
 188. Borowiec L., Świętojańska J. 2001 e. Cassida undecimnotata - a species complex (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 12: 63-79.
 189. Borowiec L. 2001 f. Redescription of Macromonycha anatolica (Weise, 1900) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 12: 81-86.
 190. Borowiec L. 2001 g. Oxylepus boroveci, a new species from Tunisia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 12: 349-352.
 191. Borowiec L. 2001 h. Two new species of Plagiometriona Spaeth from Costa Rica and Panama. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 12: 353-359.
 192. Borowiec L., Ranade S., Rane N., Ghate H. V. 2001 i. Chiridopsis rubromaculata n. sp. from India, and notes on its bionomy and immature stages (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 12: 361-371.
 193. Borowiec L., Sassi D. 2001 j. Aslamidium (s. str.) bolivianum, a new species from Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Hispinae). Genus, 12: 483-487.
 194. Borowiec L. 2001 k. New records of Asian and Australopapuan Cassidinae, with a description of five new species of Cassida L. from Thailand (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae). Genus, 12: 493-562.
 195. Borowiec L. 2002 a. New records of Neotropical Cassidinae, with description of three new species (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae). Genus, 13: 43-138.
 196. Borowiec L. 2002 b. Metrionella tumacoensis, a new species from Colombia (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae). Genus, 13: 139-142..
 197. Borowiec L., Sassi D. 2002 c. A new species of Cassida L. from Palaearctic China (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 13: 143-147.
 198. Świętojańska J., Borowiec L. 2002 d. A new species of Conchyloctenia Spaeth from South Africa and redescription of Aspidimorpha kilimana Weise, bona species (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Aspidimorphini). Genus, 13: 211-217.
 199. Świętojańska J., Borowiec L. 2002 e. Two new species of Cassida L. from Borneo (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 13: 357-363.
 200. Borowiec L. 2002 f. A new species of Microctenochira Spaeth from Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 13: 365-369.
 201. Borowiec L., Świętojańska J. 2002 g. Redescription of two neglected species: Charidotis obtusa (Boh.) and Ch. plicatula Boh. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 13: 371-377.
 202. Borowiec L. 2002 h. Three new species of Cassida rati group from Laos (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Annales Zoologici, 52: 567-572.
 203. Borowiec L. 2003 a. A new species of Calliaspis Dejean, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) from French Guyana. Zootaxa, 148: 1-6.
 204. Borowiec L., Świętojańska J. 2003 b. The first instar larva of Cassida nebulosa L. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) - a model description. Ann. Zool. Warszawa, 53: 325-329.
 205. Borowiec L. 2003 c. A new species of Cassida variabilis group from Laos (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 14: 121-124.
 206. Chaboo C. S., Borowiec L. 2003 d. Annotated checklist of tortoise beetles of Trinidad and Tobago. Coleopterists Bull., 57: 71-78.
 207. Borowiec L. 2003 e. Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Cassida L. (Coleoptera: Chrysomelidae). Wiad. ent., 22: 62-63.
 208. Borowiec L., Sassi D. 2003 f. Discomorpha carlobrivioi, a new species from Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 14: 231-234.
 209. Borowiec L. 2003 g. A new species of Lorentzocassis Spaeth from New Guinea (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 14: 235-239.
 210. Borowiec L. 2003 h. Omaspides boliviana n. sp., with a key to Omaspides s. str. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 14: 397-402.
 211. Borowiec L. 2003 i. Two new species of the genus Paraselenis Spaeth, 1913 (Coleoptera: Chrysomelidae:Cassidinae). Genus, 14: 403-411.
 212. Borowiec L. 2003 j. Two new species of Spilophora Boheman from Ecuador and Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Ann. Zool., 53: 701-704.
 213. Borowiec L. 2003 k. Psylliodes laticollis Kutschera, 1864 (Coleoptera, Chrysomelidae), nowy dla fauny Polski. Wiadomości Entomologiczne, 22: 189-190. [Psylliodes laticollis Kutschera, 1864 (Coleoptera, Chrysomelidae), new to the Polish fauna]
 214. Ghate H. V., Borowiec L., Rane N. S., Ranade S. P., Pandit S. 2003 l. Tortoise beetles and their host plants from Pune (Maharashtra State, India) and nearby places (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 14: 519-539.
 215. Borowiec L. 2004 a. Trilaccodea meridionalis n. sp., with a key to the genus Trilaccodea (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 15: 109-112.
 216. Borowiec L., Skuza M. 2004 b. The structure of spermatheca in the genus Chelymorpha Chevrolat, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) and its taxonomic significance. Ann. Zool., 54: 439-451.
 217. Borowiec L., Ghate H. V. 2004 c. Two new species of Cassida Linnaeus from southern India (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 15: 247-252.
 218. Borowiec L. 2004 d. Charidotella (Philaspis) marginepunctata, a new species from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 15: 253-256.
 219. Borowiec L. 2004 e. Cteisella flava, a new species from Mato Grosso, Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 15: 387-390.
 220. Borowiec L. 2005 a. Six new species of the genus Agroiconota Spaeth,1913 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae),with a key to the genus. Annales Zoologici, 55: 61-74.
 221. Borowiec L. 2005 b. Three new species of the genus Dorynota sgen. Akantaka (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Dorynotini). Genus, 16: 29-41.
 222. Borowiec. L. 2005 c. A new species of the genus Bradycassis Spaeth, 1952 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 16: 43-47.
 223. Borowiec L., Moragues G. 2005 d. Tortoise beetles of the French Guyana – a faunistic review (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 16: 247-278.
 224. Borowiec L. 2005 e. Stolas sanramonensis, a new species from Bolivia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Stolaini). Genus, 17: 279-283.
 225. Borowiec L. 2005 f. Revision of Madagascan species of the genus Chiridopsis Spaeth,1922 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Annales Zoologici, 55: 383-393.
 226. Borowiec L. 2005 g. Macrocoma doboszi, a ne w species from Turkey (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae). Genus, 16: 373-377.
 227. Borowiec L. 2005 h. A new species of Sceloluperus Crotch, 1874 from Kirgizstan (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Genus, 16: 379-382.
 228. Borowiec L. 2005 i. Longitarsus reichei Allard, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae), nowy dla fauny Polski. Wiad. ent., 24: 51-52.[Longitarsus reichei Allard, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae), new to the Polish fauna]
 229. Borowiec L. 2006 a. A new species of Botanochara Dejean, 1837 from Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Stolaini). Genus, 17: 127-131.
 230. Borowiec L. 2006 b. A new species of Basiprionota Chevrolat from Sumba, Indonesia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Basiprionotini). Genus, 17: 245-248.
 231. Borowiec L. 2006 c. A new species of Aspidimorpha sgen. Spaethia from Zambia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 17: 249-252.
 232. Borowiec L. 2006 d. Dorynota (Akantaka) storki, a new species from Peru, and notes on Dorynota (Akantaka) boliviana Borowiec, 2005 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Dorynotini). Genus, 17: 369-372.
 233. Borowiec L. 2006 e. A new species of Cassida Linnaeus from Australia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 17: 373-376.
 234. Borowiec L. 2006 f. Syngambria panamensis, a new species from Panama (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 17: 377-379.
 235. Świętojańska J., Borowiec L. 2006 g. Aspidimorpha (s. str.) tibetana, a new species from China (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 17: 541-544.
 236. Sassi, D., Borowiec L. 2006 h. Cassida inopinata, a new species from Italy and Balkan Region (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 17: 545-560.
 237. Borowiec L. 2006 i. Metrionella tucumana, a new species from Argentina (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 17: 567-570.
 238. Borowiec L. 2006 j. Four new species of Discomorpha Chevrolat, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Omocerini), with key to Discomorpha s. str. Zootaxa, 1357: 45-60.
 239. Borowiec L. 2007 a. Trilaccodea ecuadorica, a new species from Ecuador (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Stolaini). Genus, 18: 103-106.
 240. Borowiec L., Świętojańska J. 2007 b. Cassidinae collected during Czech-Polish Expedition to Maharashtra, India (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 18: 279-295.
 241. Świętojańska J., Borowiec L. 2007 c. Comparative description of last instar larva of Cassida informis Boheman, 1862 and Cassida varians Herbst, 1799 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 18: 297-314.
 242. Borowiec L. 2007 d. Two new species of Cassida Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) from Madagascar and notes on subgenera of the genus Cassida. Zootaxa, 1586: 47-58.
 243. Borowiec L. 2007 e. Two new species of Charidotella Weise (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini), with a key to Charidotella sexpunctata group. Zootaxa, 1586: 59-66.
 244. Borowiec L. 2007 f. A new species of Cyrtonota Chevrolat from Peru and note on Cyrtonota balyi (Kirsch, 1883) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Stolaini). Genus, 18: 477-485.
 245. Borowiec L. 2007 g. A new species of Microctenochira Spaeth from Belize (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 18: 487-492.
 246. Borowiec L., Opalińska S. 2007 h. The structure of spermathecae of selected genera of Stolaini and Eugenysini (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae) and its taxonomic significance.Annales Zoologici, 57: 463-479.
 247. Świętojańska J., Borowiec L. 2007 i. Redescriptions of last instar larvae of Ischyronota conicicollis (Weise, 1890) and Ischyronota desertorum (Gebler, 1833) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Zootaxa, 1651: 43-56.
 248. Borowiec L. 2007 j. Three new species of the genud Stolas Billberg, 1820 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidinae). Genus, 18: 661-670.
 249. Borowiec L. 2007 k. Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) collected in Turkey during expeditions of the Upper Silesian Museum, Bytom, Poland. Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology), 14-15: 5-10.
 250. Borowiec L. 2008 a. Pseudostilpnaspis belizensis, a new species of the tribe Cephaloleinini (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidinae). Genus, 19: 89-92.
 251. Sultan A., Borowiec L., Rafi M. A. Ilyas, M., Naz, F., Shehzad, A, 2008 b. Tortoise beetles of Rawalpindi-Islamabad area, Pakistan and their host plants (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 19: 93-102.
 252. Borowiec L., Sultan A., Rafi M. A. Naz, F., 2008 c. Notosacantha pakistanica, a new species From Pakistan (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Notosacanthini). Genus, 19: 285-290.
 253. Sekerka L., Borowiec L. 2008 d. Three new species of Cassida Linne, 1758 from India and note on Thlaspida obenbergeri Spaeth, 1928 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Annales Zoologici, 58: 611-620.
 254. Borowiec L., Lee Chi-Feng. 2008 e. Redescription of Cassida insulana Gressitt, 1952 and notes on some other Cassida species from Taiwan (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 19: 699-707.
 255. Borowiec L. 2008 f. Cidnopus platiai Mertlik, 1996 (Co leoptera, Elateridae) - species new to the Polish fauna. Pol. Pismo ent., 77: 301-303.
 256. Borowiec L., Ścibior R. 2008 g. Altica carinthiaca (Weise, 1888) (Coleoptera, Chrysomelidae) - species new to the Polish fauna. Pol. Pismo ent., 77: 305-308.
 257. Borowiec L. 2009 a. A new species of Cyrtonota Chevrolat from Colombia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Mesomphaliini). Genus, 20: 111-116.
 258. Borowiec L. 2009 b. Revision of the genus Crambelea Spaeth, 1913 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 20: 117-123.
 259. Borowiec L., Pomorska J. 2009 c. The structure of the spermathecae of the genus Stolas (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Mesomphaliini) and its taxonomic significance. Annales Zoologici, 59: 201-221.
 260. Borowiec L. 2009 d. Two new species of Charidotella Weise with black dorsal pattern (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 20: 341-347.
 261. Borowiec M. L., Borowiec L., Csösz S., Radchenko A. 2009 e. Ants collected during 2006 Polish expedition to Kyrgyzstan (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 20: 367-379.
 262. Borowiec L., Lee Chi-Feng. 2009 f. A new species of Thlaspida Weise from Taiwan, and notes on distribution and host plant of Cassida insulana Gressitt (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 20: 349-353.
 263. Borowiec L. 2009 g. New records of Asian and Australopapuan tortoise beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus. 20: 435-484.
 264. Borowiec L. 2009 h. Paratrikona albomaculata, a new species from the Dominican Republic (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Dorynotini). Genus. 20: 567-570.
 265. Flinte V., Borowiec L., de Freitas S., Viana J.H., Fernandes F.R., Nogueira de Sa F., de Macedo M.V., Monteiro R.F. 2009 i. Tortoise beetles of the State of Rio de Janeiro, Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus. 20: 571-614.
 266. Borowiec L. 2009 j. New records of Neotropical tortoise beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus. 20: 615-722.
 267. Ekiz A.N., Gök A., Borowiec L., Bilginturan S. 2009 k. Redescription of Donacia kraatzi Weise, 1881, a poorly known aquatic leaf beetle, (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae), with notes on its taxonomic status and geographical distribution. Dtsche. Ent. Ztschr., 56: 299-302.
 268. Borowiec L., Sekerka L., 2010 a.  Aspidimorpha (s. str.) karamojana, a new species from Central Africa (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae), Genus: 21: 271-277.
 269. Borowiec L. 2010 b. A new species of Cassida L. from Malaysia (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae), Genus: 21: 279-286.
 270. Borowiec L. 2010 c. Laccoptera (Orphnodella) obscuromaculata, a new species from Central Africa (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae), Genus: 21: 287-292.
 271. Borowiec L. 2010 d. A monograph of the Afrotropical Cassidinae. Supplement 1 (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 21: 535-578.
 272. Borowiec L., Świętojańska J. 2010 e. A new species of Stolas Billberg from Peru (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 21: 579-582.
 273. Borowiec L. 2010 f. Revision of the Omaspides augusta group (Coleoptera: Chrysomelidae: Casidinae: Mesomphaliini), Ann. Zool. Warszawa: 60: 481-492.
 274. Borowiec L., Burwell C.J. 2011 a. A new species of Cassida L. from Australia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 22: 285-290.
 275. Borowiec L., Cho H.-W. 2011 b. On the subgenus Lasiocassis Gressitt (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae), with description of a new species from South Korea. Ann. Zool., 61: 445-451.
 276. Borowiec. L. 2011 c. Two new species of Cassidinae from Rondonia, Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 22: 485-491.
 277. Borowiec L. 2011 d. A new species of Charidotella Weise from Hispaniola (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 22: 493-497.
 278. Borowiec L., Takizawa H. 2011 e. Neotropical tortoise beetles in the Amazon Insectarium, Tokyo, Japan with description of nine new species (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 22: 427-484.
 279. Sekerka L., Borowiec L. 2011 f. New synonymy in Palearctic Cassidini (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 22: 505-509.
 280. Borowiec L., Ścibior R., Kubisz D. 2011 g. Critical check-list of the Polish Chrysomeloidea, except Cerambycidae (Coleoptera: Phytophaga). Genus, 22: 579-608.
 281. Salata S., Borowiec L. 2011 h. Lasius (Austrolasius) carniolicus Mayr, 1861, species new to the Polish fauna (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 22: 639-644
 282. Borowiec L. 2012 a. On the synonymy of two neglected species of Cassida L. described by Ritter Böber, 1793 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 23: 115-117.
 283. Twardy D., Borowiec L. 2012 b. Chrysolina eurina (Frivaldszky, 1883), species new to the Polish fauna (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Genus, 23: 263-267.
 284. Borowiec L., Salata S. 2012 c. Ants of Greece – checklist, comments and new faunistic data (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 23: 461-563.
 285. Borowiec L., Stach M. 2012 d. A new species of Stolas Billberg with a radial pattern on the explanate margin of elytra (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Mesomphaliini). Genus, 23: 577-584.
 286. Świętojańska J., Borowiec L. 2012 e. Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) from Socotra Island. Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae, 52 (Suppl. 2): 381-394.
 287. Borowiec L., Takizawa H., Świętojańska J. 2013. Five new species of Notosacantha Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) from Borneo, with a key to the Bornean species and new faunistic data. Zootaxa, 3608 (3): 161-177.
 288. Fernandes F. R., Borowiec L. 2013 b. Review of the genus Cassidinoma Hincks (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Omocerini). Zootaxa, 3620 (4): 544-552.
 289. Borowiec L., Świętojańska J. 2013 c. Plagiometriona obrienorum, a new species from Rondonia, Brazil (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Cassidini). Genus, 24: 109-114.
 290. Borowiec L., Stach M. 2013 d. Stolas radiata, a new name for Stolas flavoradiata Borowiec & Stach, 2012 not Stolas placida var. flavoradiata Hincks, 1956 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Mesomphaliini). Genus, 24: 115.
 291. Borowiec M., Borowiec L. 2013 e. Nowe dane o rozmieszczeniu mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Wiad. ent., 32: 49-57.
 292. Świętojańska J., Borowiec L. 2013 f. A new species of Aspidimorpha Hope from Sumbawa, Indonesia (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Aspidimorphini). Genus, 24: 217-221.
 293. Borowiec L., Te Tirant S. 2013 g. A new species of Notosacantha Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Notosacanthini) from southern India. Zootaxa, 3694: 289-395.
 294. Cho H. W., Borowiec L. 2013 h. A new species of the genus Ambrostoma Motschulsky (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae) from South Korea, with larval descriptions and biological notes. ZooKeys, 321: 1-13.
 295. Borowiec L., Salata S. 2013 i. Ants of Greece – additions and corrections (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 24: 335-401.
 296. Borowiec L., Salata S. 2013 j. Temnothorax albipennis (Curtis, 1854) in Poland and identification of the T. tuberum species complex (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 24: 403-413.
 297. Świętojańska J., Moradian H., Borowiec L., Ostovan H. 2013 k. Description of larvae of two closely related species Cassida palaestina Reiche, 1858 and Cassida rubiginosa Müller, 1776 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Zootaxa, 3741 (4): 511-537.
 298. Cho H. W., Borowiec L. 2014 a. Two new species of the genus Gonioctena Chevrolat (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae) from Sichuan, China. Zootaxa, 3765 (3): 295-300.
 299. Borowiec L., Sekerka L. 2014 b. A new species of Aspidimorpha (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Aspidimorphini) from Uganda. Zootaxa, 3796 (1): 197-200.
 300. Świętojańska J., Borowiec L., Stach M. 2014 c. Redescription of immatures and bionomy of the Palaearctic species Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Hispini),a leaf-mining hispine beetle. Zootaxa, 3811 (1): 1-33.
 301. Salata S., Borowiec L. 2014 d. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae). Wiad. ent.,33: 77-79.
 302. Borowiec L., Salata S. 2014 e. Review of Mediterranean members of the Aphaenogaster cecconii group (Hymenoptera: Formicidae), with description of four new species. Zootaxa, 3861(1), 40-60.
 303. Cho H.-W., Borowiec L. 2014 f. Three Cassida species new to Korea, with additional faunistic data and key to all Korean species (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Genus, 25: 481-492.
 304. Borowiec L., Salata S., 2014 g. Redescription of Camponotus nitidescens Forel, 1889, new status and notes on ants from Kefalonia, Greece (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 25: 499-517.
 305. Borowiec L., Salata S. 2014 h. Tetramorium exasperatum Emery, 1891 in Iberian Peninsula (Hymenoptera: Formicidae). Genus, 25: 519-525.
 306. Borowiec L., Świętojańska J., 2014 i. A revision of the genus Herminella Spaeth (Chrysomelidae: Cassidinae: Notosacanthini), with a description of a new related genus and species from Madagascar. Zootaxa, 3895: 257-272.
 307. Świętojańska J., Massuda K., Stach M., Borowiec L. 2015 a. Description of immatures of Chelymorpha reimoseri Spaeth, 1928 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Mesomphaliini). Zootaxa, 3949(4): 515-5139.
 308. Salata S., Borowiec L. 2015 b. Redescription of Crematogaster cypria Santschi, 1930, new status, with description of two new related speciesfrom Greece and Turkey (Hymenoptera, Formicidae). ZooKeys, 505: 59-78.
 309. Sekerka L., Borowiec L. 2015 c. Subgenera of Charidotella Weise with description of a new subgenus and species from Brazil (Coleoptera,Chrysomelidae, Cassidinae, Cassidini). ZooKeys, 506: 61-74.
 310. Borowiec L., Galkowski C., Salata S. 2015 d. What is Tetramorium semilaeve André, 1883? (Hymenoptera, Formicidae). ZooKeys, 512: 39-62.
 311. Borowiec L., Salata S. 2015 e. Pheidole symbiotica Wasmann, 1909, an enigmatic supposed social parasite, is a nematode-infested form of Pheidole pallidula (Nylander, 1849) (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Sociobiology, 62(2): 181-186.
 312. Borowiec L., Sekerka L. 2015 f. On the genus Limnocassis Spaeth, with description of two new species from South Africa (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Zootaxa, 3999(2): 272-278.
 313. Borowiec L., Świętojańska J. 2015 g. Checklist of tortoise beetles (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae) from Colombia with new data and description of a new species. ZooKeys, 518: 87-127.
 314. Salata S., Borowiec L. 2015 h. Redescription of Temnothorax antigoni (Forel, 1911) and description of its new social parasite Temnothorax curtisetosus sp. n. from Turkey (Hymenoptera, Formicidae). ZooKeys, 523: 129-148.
 315. Cho H.W., Borowiec L. 2016 a. On the genus Gonioctena Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae), with descriptions of seven new species from the Oriental region and Palaearctic China. Zootaxa 4067 (2): 168–184.
 316. Bračko G., Kiran K., Karaman C., Salata S., Borowiec L. 2016 b. Survey of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Greek Thrace. Biodiveristy Data Journal, 4 (e7945): 1-44.
 317. Salata S., Borowiec L. 2016 c. Ślęża Landscape Park - a hot-spot of ant biodiversity in Poland (Hymenoptera: Formicidae). Acta Entomologica Silesiana, 24 (online 002): 1-13.
 318. Borowiec L., Galkowski C., Salata S. 2016 d. Redescription of Tetramorium atlante Cagniant, 1970, New Status (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Annales Zoologici, 66: 43-52.
 319. Sekerka L., Jia F., Pang H., Borowiec L. 2016 e. Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) types deposited at Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Zootaxa, 4084 (1): 50-78.
 320. Seifert B., Buschinger A., Aldawood A., Antonova V., Bharti H., Borowiec L., Dekoninck W., Dubovikoff D., Espadaler X., Flegr J., Georgiadis C., Heinze J., Neumeyer R., Ødegaard F., Oettler J., Radchenko A., Schultz R., Sharaf M., Trager J., Vesnic A., Wiezik M., Zettel H. 2016 f. Banning paraphylies and executing Linnaean taxonomy is discordant and reduces the evolutionary and semantic information content of biological nomenclature. Insectes Sociaux, 63(2): 237-242.
 321. Maes J.-M., Gómez-Zurita J., Riley E.G., Windsor D., Borowiec L., Chaboo C. 2016 g. Chrysomelidae (Coleoptera) de Nicaragua,Parte VIII, Cassidinae sensu stricto (tortoise beetles). Revista Nicaraguense de Entomologia, 76(VIII): 1-193.
 322. Cho H., Takizawa H., Borowiec L. 2016 h. Notes on Gonioctena tredecimmaculata (Jacoby, 1888), with Descriptions of Two New Species from Taiwan (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Annales Zoologici, 66: 357-369.
 323. Cho H., Borowiec L. 2016 i. Revision of the Gonioctena flavoplagiata species-group (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae), with descriptions of two new species from China and Laos. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56: 755-768.
 324. Cho H., Kippenberg H., Borowiec L. 2016 j. Revision of the Gonioctena nivosa species-group (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae) in the Holarctic region, with descriptions of two new species. ZooKeys, 596: 87-128.
 325. Salata S., Borowiec L. 2016 k. A new species of the Aphaenogaster cecconii group (Hymenoptera: Formicidae) from Rhodes. Zootaxa, 4170(1): 194-200.
 326. Świętojańska J., Borowiec L. 2016 l. A new species of Notosacantha Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae:Cassidinae) from Timor-Leste with a key to the Notosacantha vicaria-group. Zootaxa, 4175(3): 274-280.
 327. Borowiec L., Salata S., 2017 a. New records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from southern Portugal. Acta entomol. Silesiana, 25(online 003): 1-10.

Artykuły przeglądowe i popularne – Reviews and popular papers

 1. Borowiec L. 1982 b. Analiza zoogeograficzna rzesielnic świata (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae). Wiad. ent., 2: 81-85 [Zoogeographical study on world Donaciinae - abstract of Ph.D. dissertation]
 2. Borowiec L. 1983 d. Szybkie wykonywanie preparatów genitalnych u chrząszczy dla celów diagnostycznych. Wiad. ent., 3: 149-150. [Quick method to preparation slides with beetle genitalia]
 3. Borowiec L.1983 f. Interesująca technika badania woreczków kopulacyjnych w aparacie genitalnym chrząszczy . Wiad. ent., 3: 151-154. [Intersting technique to extraction of internal sac of male genitalia]
 4. Borowiec L. 1984 l. Die Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae) xerothermer Standorte im südlichen Polen. Verh. SIEECX, Budapest 1983, pp. 83-84.
 5. Borowiec L. 1986 a. Koewolucja strąkowców (Coleoptera, Bruchidae) i ich roslin zywicielskich. Wiad. ent., 6: 135-142. [Coevolution of seed-beetles (Coleoptera, Bruchidae) and their host plants]
 6. Borowiec L. 1989 d. Teoria i praktyka taksonomii kladystycznej. Prz. zool., 33: 531-536. [Theory and practice of cladistic taxonomy]
 7. Borowiec L. 1991 g. Über das aktuelle Verzeichnis der Samenkäfer (Coleoptera, Bruchidae) Mitteleuropas. XII. Intern. Symp. Entomofaun. Mitteleur., Kiev, 1991: 487-489.
 8. Borowiec L. 2004. Sylwetki entomologów. Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 2. Prof. dr hab. Lech Borowiec. Wiad. ent., 23: 121-126 [Entomologists – Honorary Memebers of the Polish Entomological Society – A biographic essay]

Witryny internetowe – Web pages

Publicystyka i krytyka muzyczna – Journalism and music reviewing

 • Borowiec L. 2000. Uzupełnienia do dyskografii Charlesa Mingusa. Diapazon
 • Borowiec L. 2006. Mój jazz - bardzo osobisty esej na temat percepcji 'trudnej' muzyki. Diapazon
 • Borowiec L. 2006. Sun Ra – wizjoner czy błazen? Diapazon
 • Borowiec L. 2006. Być gwiazdą jazzu. Diapazon
 • Borowiec L. 2007. Jazz umarł, niech żyje jazz. Diapazon
 • Borowiec L. 2009. Retrospekcja i nostalgia cz. 1. Diapazon
 • Borowiec L. 2000-2009. Recenzje 54 albumów jazzowych (reviews of 54 jazz albums). Diapazon

Aktualności