publikacje

  1. Wesołowska, W.,Dawidowicz A., 2014. Dendryphantine jumping spiders (Araneae: Salticidae) of Kenya with descriptions of a few new species. Annls zool. Warsz. 64: 65-78.
  2. Pomorska-Grochowska J., Grochowski P., Dawidowicz A., Kiałka A., Sala A., Solak S., Tomalak M. 2014. Rozmieszczenie modraszków z rodzaju Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) w Górach Sowich, Przyroda Sudetów, t. 17(2014): 147-160.
  3. Dawidowicz A., Wesołowska W. 2016. Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of Kenya collected by Åke Holm. Annales Zoologici 66: 437-466.

Aktualności