nowe taksony

Wykaz nowych taksonów

 1. Aphaenogaster charesi Salata & Borowiec, 2016
 2. Aphaenogaster equestris Borowiec & Salata, 2014
 3. Aphaenogaster jolantae Borowiec & Salata, 2014
 4. Aphaenogaster lykiaensis Borowiec & Salata, 2014
 5. Aphaenogaster olympica Borowiec & Salata, 2014
 6. Crematogaster erectepilosa Salata & Borowiec, 2015
 7. Crematogaster gullukdagensis Salata & Borowiec, 2015
 8. Oxyopomyrmex laevibus Salata & Borowiec, 2015
 9. Oxyopomyrmex magnus Salata & Borowiec, 2015
 10. Oxyopomyrmex negevensis Salata & Borowiec, 2015
 11. Oxyopomyrmex polybotesi Salata & Borowiec, 2015
 12. Oxyopomyrmex pygmalioni Salata & Borowiec, 2015
 13. Temnothorax curtisetosus Salata & Borowiec, 2015

Aktualności